Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Wystawa: Prawa Dziecka

ARCHIWUM > Kwiecien 2016


Najważniejszym międzynarodowym dokumentem stanowiącym o prawach dzieci jest
Konwencja o Prawach Dziecka, uchwalona jednogłośnie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez 192 państwa.

Ponadto w XX wieku powstały dwa inne ważne dokumenty sankcjonujące prawa najmłodszych obywateli, to
Deklaracja Praw Dziecka, przyjęta przez Ligę Narodów w 1924r. ( tzw. Deklaracja Genewska) oraz Deklaracja Praw Dziecka z 1959r.

W Polsce
Konwencja o Prawach Dziecka obowiązuje od 7 lipca 1991roku. Oprócz tego dokumentu najważniejszymi aktami prawnymi odnoszącymi się do dziecka są Konstytucja RP oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.


Pełny ekranWsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego