Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Bibliografia Lokalna

PRZEWODNIK


B I B L I O G R A F I A
MIASTA GUBIN


1. Administracja samorządowa Gubina w latach 1994-1998 W: Zeszyty Gubińskie nr 4.Gubin 1998 s.50-56
2. Almanach poezji gubińskiej. Gubin 1996.
3. Bakalarz Jan: Jak budowano gubiński szpital. W: Zeszyty Gubińskie nr 2 .Gubin 1997 s.60-61
4. Balczyński Ireneusz: Kiedy zdobyto "Festung Guben".W: Zeszyty Gubińskie nr 3. Gubin 1998
s.12-16

5. Balczyński Ireneusz, Komar Stanisław: Jubileuszu [Pancerniaka - Naszej Kresowej] nie będzie .W: Zeszyty Gubińskie nr4. Gubin 1998 s.68-75.
6. Barełkowska Joanna , Grasse Marina , Rytau Kinga : Kobiety Euregionów =Frauen
der Euroregionen: Krajobrazy dorzecza Odry i Nysy = Flusslandschaften an Oder und Neise. Berlin 2003

7. Bartkowiak Maria: Życie kulturalno-artystyczne w Zespole Szkół Rolniczych. W: Zeszyty Gubińskie
nr 2. Gubin 1997 s.43-45.

8. Baszta Ostrowska na widokówkach i fotografiach. Gubin 2008
9. Bergmann H.J.: Każdy kto zapuka do bramy jest mile widziany. Wiejskie muzeum w Bieżycach rzuca światło na dawny, wiejski sposób życia.W: Zeszyty Gubińskie nr5.Gubin 1999 s.33-35
10. Bezgadzia planeta: almanach poetycki .Jastrzębie Zdrój 2004/m.in. wiersze Małgorzaty Wlazeł/
11. Bibliografia Ziemi Lubuskiej rok 1960 . Zielona Góra 1966
12. Bibliografia Ziemi Lubuskiej rok 1977. Zielona Góra 1984
13. Bibliografia Ziemi Lubuskiej rok 1978. Zielona Góra 1987
14. Bibliografia Ziemi Lubuskiej rok 1979. Zielona Góra 1990
15. Bibliografia Ziemi Lubuskiej za rok 1984. Zielona Góra 1986
16. Biblioteki Publiczne województwa zielonogórskiego w latach 1990-1998 : informator statystyczny . Zielona Góra 2000
17. Biblioteki Publiczne województwa lubuskiego : informator statystyczny - stan w dniu 31 XII
1999 r. Zielona Góra 2000

18. Biblioteki Publiczne województwa lubuskiego : informator statystyczny - stan w dniu 31 XII 2000 r. Zielona Góra 2001
19. Biblioteki województwa lubuskiego : informator. Zielona Góra 2000
20. Bieżyce. Zeszyty Gubińskie nr 7. Gubin 2000
21. Biliński Zbigniew: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Warszawa 2003
22. Błaszczyk Maria :Początek, rozwój i plany perspektywiczne współpracy przygranicznej Gubina z Wilhelm Pieck Stadt Guben. W: Przegląd Lubuski 1980 nr1-2 s.69-82
23. Błaszczyk Maria : Rozwój współpracy przygranicznej Gubina i Wilhelm Pieck Stadt Guben do 1975 roku. W: Zeszyty Gubińskie nr 4. Gubin 1998 s.42-50
24. Błaszczyk Maria: Współżycie na pograniczu jako fakt społeczny i fakt polityczny. W: Przegląd Lubuski 1982 nr2-3 s.57-73.
25. Błażej Andrzej: Zarys dziejów Lubuskiej Brygady WOP /1945-1985/.Krosno Odrz.1985
26. Boroń Józef : Przemysł i rzemiosło województwa zielonogórskiego w latach 1862-1962.Poznań 1966.
27. Brandys Marian: Na granicy. W: Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.56-69
28. Brandys Marian: O królach i kapuście. W-wa 1959
29. Brylla Wolfgang J.: Jan Franck [1618-1677], gubiński poeta .W: Ludzie Środkowego Nadodrza. Zielona Góra 1998 s.62-64
30. Cichowski Konstanty ,Kowalczyk Mariusz, Nowacki Andrzej: Nadleśnictwo Gubin. W: Zeszyty Gubińskie nr 4 .Gubin 1998 s.60-63
31. Ciszek Stefan : Współczesne dzieje Gubina. W: Gubin .Zeszyty Lubuskie nr 22. Zielona Góra 1987 s.109-115
32. Czapliński Konrad Kazimierz: Perły przyrody lubuskiej=Natures jewels of the Lubuska Region=Naturschonheiten des Lebuser Landes. Katowice 2000.
33. Czas architekturą zapisany: zabytki województwa zielonogórskiego. Zielona Góra 1998.[zabytki Gubina s.69-73]
34. Dębicki Kazimierz : Rolnictwo. W: Gubin . Zeszyty Lubuskie nr 22 . Zielona Góra 1987 s.65-72.
35. Dobrucki Aleksander : Wspomnienia [czar minionych lat].Gubin 1990
36. Dobrucki Aleksander : Z przewodnikiem po Gubinie. Zeszyty Gubińskie nr1 .Gubin 1991 [historia, zakłady pracy, szkoły, sport]
37. Dokąd ? .Utwory nagrodzone w konkursie literackim o "Złote Pióro 2002 ".Gubin 2002
38. Domański Grzegorz: Lokalizacja plemienia Selpuli nad dolną Nysą Łużycką. W: Zeszyty Gubińskie nr 4. Gubin 1998 s.18-22.
39. Domański G.: Studia z dziejów środkowego Nadodrza w III -I wieku p.n.e. Wrocław 1975.
40. Dominiczak Henryk :Kronika Gubina 1945-1969.W : Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11.Zielona Góra 1971 s.171-182.
41. Dominiczak H. : Materiały do bibliografii. W : Gubin .Zeszyty Lubuskie nr 11 . Zielona Góra 1971 s. 183-188.
42. Dominiczak H.: Niektóre problemy rozwoju oświaty i kultury w Gubinie. W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr11. Zielona Góra 1971 s 115-154
43. Dominiczak H. : Osadnictwo i stosunki demograficzne w powiecie gubińskim w latach 1945-1960.W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11. Zielona Góra 1971 s. 47-66.
44. Dominiczak H. : Proces zasiedlania województwa zielonogórskiego w latach 1945-1950.Zielona Góra 1975
45. Dowódcy 5 Saskiej Dywizji Piechoty [1945-1957]: noty biograficzne. Gubin 1988
46. Dubowski Adam , Jaśkowiak Franciszek : Ziemia Lubuska . Przewodnik turystyczny .W-wa 1953.
47. Dziubek Marcin : Gubińskie mokradła. W : Zeszyty Gubińskie nr 8.Gubin 2000 s.16-17.
48. Ekorozwój w Euregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr":pilotażowy program strukturalny. Gubin, Zielona Góra 1997
49. Engel Jan : Biblioteki publiczne na Ziemi Lubuskiej. W: Rocznik Lubuski t. I. Zielona Góra 1959 s.216-231
50. Euregiony 2000 : w drodze do przyszłości = Euregionen 2000 : auf dem Weg in die Zukunft. Szczecin 1998
51. Euromiasto Gubin-Guben.[folder].Gubin [2000]
52. Euromiasto Gubin-Guben w starej i nowej fotografii. Gubin 2009
53. Fara - badania w ramach projektu" Wykorzystanie innowacji technologicznych w badaniach nad rewaloryzacją zabytkowej Fary w Gubinie". Gubin [2008]
54. Fedro Jerzy: Gubin w rysunkach Jerzego Fedro. Gubin 2010
55. Felkel Jarosław , Komar Stanisław : Działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Kazimierza Serockiego. W : Zeszyty Gubińskie nr 2 . Gubin 1997 s.
56. Festschrift zur 775-Jahr-Feier der Stadt Guben= Księga jubileuszowa z okazji 775 rocznicy miasta Guben.Guben 2010
57. Firlej Florian Tadeusz: Gubin minionych lat 1945-1976 w fotografii Tadeusza Firleja= Gubin der vergangenen Jahre 1945-1976 auf den Fotos von Tadeusz Firlej. Gubin: FTF Wydawnictwo Prywatne 2010
58. Firlej Tadeusz: Granica "51".W:Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.18-24
59. Firlej Tadeusz: Przyrodnicze reminiscencje. W : Zeszyty Gubińskie nr 3. Gubin 1998 s.38-44
60. Firlej T.: Wiersze i aforyzmy. Gubin 1996
61. Firlej T.: Wiersze spod kamieni. Gubin 2000
62. Firlej T.: Zarys historii Gubińskiego Towarzystwa Kultury. Gubin 1997
63. Firlej Tadeusz: Z wierszy zbudowany jest ten świat. Gubin 2006
64. Firlej Tadeusz; Grenzler Karl: Słowo ponad granicami=das Wort uber die Grenzen.Gubin: FTF Wydawnictwo Prywatne 2010
65. Fudalej Aleksander: Herby miast województwa zielonogórskiego. Nowa Sól 1974
66. Garbacz Krzysztof: Szlakiem zabytkowych miast: przewodnik po południowej części województwa lubuskiego. Zielona Góra 2005
67. Grabski Władysław Jan : Trzysta miast wróciło do Polski : informator historyczny 960- 1960. Warszawa 1961
68. Grzelak Józef : Stan i perspektywy rozwoju gospodarczego miasta Gubina. W: Gubin . Zeszyty Lubuskie nr 11. Zielona Góra 1971 s.155-160
69. Gubener Heimatkalender 1994
70. Gubener Heimatkalender 2004
71. Gubin./ wybór materiałów,zdjęć i tekst polski : Jolanta Kucharska ,Andrzej Każmierczak ,Artur Nowak, Ryszard Pantkowski, Walenty A. Robowski. Żary 2000
72. Gubin-Guben :Euromiasto .Gubin ; Guben [2007]
73. Gubin-Guben-miasto jakiego nie znamy.= Gubin-Guben-die Stadt,die wir nich kennen.:[Dębno]:LM DESIGN [2010][wystawa fotograficzna w ramach obchodów 775-lecia nadania praw miejskich]
74. Gubin [ foldery wydane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gubinie ]
75. Gubin:[informator].Bydgoszcz 1999
76. Gubin:[informator].Kłodzko [1999]
77. Gubin : informator miejski. Gubin 2004
78. Gubin. Ostatnie miesiące wojny. Gubin 2008
79. Gubin : plan miasta , skala 1 : 20000. Gubin 2001
80. Gubin - Guben : plan miasta = Stadtplan , skala 1 : 15000
81. Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11 . Zielona Góra 1971
82. Gubin : [zarys historii miasta ]. Zeszyty Lubuskie nr 22 . Zielona Góra 1987
83. Gunia Gerhard , Schatte Hartmut : To już 125 lat....Epizody z historii gubeńskiego teatru miejskiego. W: Zeszyty Gubińskie nr 6. Gubin 2000 s.4-10
84. Gunia Gerhard: Zwischen Klosterkirche und Werderturm : ausgewahlte Beitrage zur Geschichte der Stadt Guben. Guben 1997
85. Guss Jan: Budownictwo sakralne parafii Świętej Trójcy w Gubinie 1985-2000. Pelplin, 2000
86. Guz-Vetter Marzenna: Polsko-niemieckie pogranicze: szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warszawa 2002
87. Harcerskie wspomnienia. Pamięci harcmistrza Walentego Robowskiego 1.10.1929r.-24.12.2003r.W:Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.43-55
88. Heimatlexikon fur Guben und Umgebung. Guben [2001]
89. Hładkiewicz Edward : Ruch ludowy na Ziemi Lubuskiej 1945-1949. Warszawa 1978
90. Hładkiewicz Wiesław : Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w latach 1976-1984. W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 22. Zielona Góra 1987 s. 87-96
91. Informacja o działalności gminy miejskiej Gubin w latach 1990-1994 [maszynopis]
92. Informator o Gubinie i regionie . Gubin 1985
93. Informator turystyczny województwa zielonogórskiego. Poznań
94. Izdebska Janina : Dziesięć lat w służbie kultury. W: Zeszyty Gubińskie nr 2 .Gubin 1997 s.39-42
95. Jagiełowicz Krystyna , Storto Grażyna : Historia zespołu wokalno- tanecznego "Balbinki" przy Szkole Podstawowej Grabice. W : Zeszyty Gubińskie nr 3. Gubin 1998 s. 36-37
96. Jakubaszek Eugeniusz : Miejsca pamięci narodowej w województwie zielonogórskim : przewodnik. Zielona Góra 1972
97. Jankowski Jerzy : Ziemia krośnieńsko-gubińska : informator historyczny i turystyczno-krajoznawczy. Zielona Góra 1969
98.Jaskułowski Bogusław : Perspektywy rozwoju Gubina do 2010 roku. Sesja Rad Miejskich Gubina i Guben z okazji 760-lecia nadania praw miejskich. Gubin 1995
99. Jurek Tomasz , Woltmann Bernard : Kultura fizyczna w województwie zielonogórskim 1950-1989. Zielona Góra 1990
100. Kaczmarek Danuta : Jaka jesteś gubińska kulturo ?W: Zeszyty Gubińskie nr 3 .Gubin 1998 s.30-35
101. Kaczmarek D.: Rodzinne zespoły muzykujące. W: Zeszyty Gubińskie nr 5.Gubin 1999 s.50-55
102. Kaczmarek Danuta: Tylko tu - Gubińskie Łużyczanki w 10 - lecie działalności artystycznej. Gubin: ART DRUK, 2010
103. Kaczmarek D.: Wkrótce 15.lecie "Niezapominajek". W: Zeszyty Gubińskie nr 4. Gubin 1998 s.15-17
104. Kajan Tadeusz: Ziemia Lubuska wolna. Zielona Góra 1959
105. Kalendarium Gubina 1945-2009./zespół pod redakcją Stefana Pilaczyńskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej , Gubińskie Towarzystwo Kultury.:[Zielona Góra]:Urząd Miejski w Gubinie 2010
106.Kalendarium Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej rok 2007./oprac. Stefan Pilaczyński, Wiesław D. Łabęcki. Gubin 2008
107. Kalendarz Lubuski 1972.Zielona Góra 1971
108. Kalendarz Lubuski 1973.Zielona Góra [1972]
109. Kalendarz Lubuski 1974.Zielona Góra [1973]
110. Kalendarz Zielonogórski 1980.Zielona Góra 1979
111. Kalendarz Zielonogórski 1984. Zielona Góra 1983
112. Kalendarz Zielonogórski 1985. Zielona Góra 1984
113. Katalog miejscowości Województwa Lubuskiego : podział terytorialny z dnia 1 stycznia 2000 r. Zielona Góra 2000
114. Kołodziejski Adam: Badania archeologiczne Muzeum Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 1966
115. Kołodziejski A. : Cmentarzysko ciałopalne w Czarnowicach pow. Lubsko. Z badań nad przeszłością Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra
116. Komar Stanisław: Alek [Walenty Andrzej Robowski].W: Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.8-10
117. Komar Stanisław: Baca w Firlejówce [Tadeusz Firlej].W: Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.3-7
118. Komar Stanisław : Działalność Gubińskiego Towarzystwa Kultury w latach 1996-1999.W: Zeszyty Gubińskie nr 6.Gubin 2000 s.33-45
119. Komar S.: Działalność Muzeum Gubińskich Pancerniaków [1985-1993].W: Zeszyty Gubińskie nr 8.Gubin 2000 s. 33-37
120. Komar S. : Jak tu dawniej było ?.Z najwcześniejszych dziejów Ziemi Gubińskiej. Gubin 1997
121. Komar S. : Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Carina" w Gubinie - powstanie, rozkwit i upadek [ część 1 ].W: Zeszyty Gubińskie nr 9. Gubin 2001 s.22-26
122. Komar S.: Ochrona granicy w rejonie Gubina w 1945 r. W: Zeszyty Gubińskie nr 2. Gubin 1997 s.23-25
123. Komar S.: Serbowie Łużyccy - naród bez państwa. W: Zeszyty Gubińskie nr 4 .Gubin 1998 s.27-29
124. Komar S. : Tradycje 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Bolesława Chrobrego. W: Zeszyty Gubińskie nr 3. Gubin1998 s.4-11
125. Komar S. : Układ przestrzenny wsi Ziemi Gubińskiej. W: Zeszyty Gubińskie nr 5. Gubin 1999 s. 14-18
126. Koniusz Izabela : Klechda o dwunastu pachołkach [ z Niemaszchleba ] W: Zeszyty Gubińskie nr 4. Gubin 1998 s.2-11
127. Korcz Władysław : Dzieje uprawy zielonogórskiej winorośli. Poznań 1958
128. Korcz W. : Lubuski szlak wodny : przewodnik dla turysty kajakowca. Zielona Góra [b.r.w.]
129. Korcz W. : Na gubińskich wzgórzach . W : Zeszyty Gubińskie nr 2. Gubin 1997 s.7- 12
130. Korcz W. : Studia z dziejów Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 1971
131. Korcz W.: Szkice z dziejów miast Środkowego Nadodrza. Zielona Góra 1985 [ Gubin - zarys dziejów politycznych do roku 1945 s. 29-40 ]
132. Korcz W.: Z przeszłości Gubina i okolicy . W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11. Zielona Góra 1971 s.25-34
133. Korsan Katarzyna: Obcy w swoim domu-opowieść Huberta[Grajewskiego].W: Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.30-42
134. Kościół Farny w Gubinie: [folder].Gubin [2008]
135. Kowalski Stanisław : Geneza i rozwój przestrzenny miasta Gubina. W: Gubin .Zeszyty Lubuskie
nr 11. Zielona Góra 1971 s. 7- 24

136. Kowalski S. : Gubin. W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad Środkową Odrą i dolną Wartą. T. 2. Zielona Góra 1970 s.211-234
137. Kowalski Stanisław: Gubin. Zarys historii do 1945 roku. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010.
138. Kowalski S.: Struktura narodowościowa i społeczna mieszkańców Gubina na przestrzeni wieków W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 22. Zielona Góra 1987 s.9-25
139. Kowalski S.: Zabytki Środkowego Nadodrza : katalog architektury i urbanistyki. Zielona Góra 1976
140. Kowalski S.: Zabytki województwa zielonogórskiego. Zielona Góra 1987
141. Kres Bogdan :Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej. Poznań 1972
142. Krzyżaniak Zygmunt , Netzel Andrzej , Hyła Władysław : Problemy gospodarcze województwa zielonogórskiego. W: Rocznik Lubuski t.1.Zielona Góra 1959 s.6-39
143. Kucharski Bogdan , Maluśkiewicz Piotr: Ziemia Lubuska: przewodnik. Warszawa 1996
144. Kulczycki Jan : Czy era Judymów przeszła do historii? [ sylwetka dr Tadeusza Kunickiego].W: Zeszyty Gubińskie nr 8 . Gubin 2000 s.38-43
145. Kultura. Historia. Region. Zielona Góra 1975
146. Kurowska Hanna: Gubin i jego mieszkańcy: studium demograficzne XVII-XIX w.Zielona Góra 2010
147. Kurzawa Eugeniusz , Kalinowski Leszek: Lubuskie miłości pana Goethego [Schroter Corona]W: Niezwykli I tajemniczy ludzie Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 2010 s.76-77
148. Kurzępa Jacek: Młodzież pogranicza -"świnki", czyli o prostytucji nieletnich. Kraków 2010
149. Kuta Danuta : Z kart historii Biblioteki Pedagogicznej w Gubinie [bibliografia]W: Zeszyty Gubińskie nr 2 .Gubin 1997 s.65-66
150. Laureaci Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im. Corony Schroter 1999-2007./oprac. Stefan Pilaczyński. Gubin 2007
151. Lemiesz Wiktor : Jeńcy i robotnicy cudzoziemscy w Gubinie w latach II wojny światowej. W: Gubin.Zeszyty Lubuskie nr 11 .Zielona Góra 1971 s.35-46
152. Lemiesz W.: Miejsca martyrologii na Ziemi Lubuskiej. Poznań 1969
153. Lewczuk Jarosław: Sękowice-Gmina Gubin, stanowisko 8. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej ze starszego okresu przedrzymskiego. Zielona Góra 2004
154. Lowell Jerzy: Reportaż znad rzek niewidzialnych. W:Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.70-73.
155. Lubuskie Materiały Konserwatorskie t.4: 2006-2007. Zielona Góra 2007
156. Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne [XII - XX wiek].Zielona Góra 1998
157. Lukas - Janowska Ewa : Metryki wsi gubińskich. W: Zeszyty Gubińskie nr 5.Gubin 1999 s.19-32
158. Łabęcka Anna Maria : Sosna gubińska przykładem ekotypu sosny zwyczajnej. W: Zeszyty Gubińskie nr 2.Gubin 1997 s.62-64
159. Łabęcki Wiesław D. : Czy potrzebne jest nam jezioro Borek ?W: Zeszyty Gubińskie nr 9 s.27-29
160. Łabęcki Wiesław D., Pilaczyński Stefan: Alfabet gubińskich ulic. Gubin 2008
161. Łabęcki Wiesław, Pilaczyński Stefan: Alfabet gubińskich ulic. Gubin 2011
162. Łatwiński Jerzy: Okolice Gubina. Gubin 1999
163. Łatwiński Jerzy: Wzniesienia gubińskie. Gubin 2004
164. Magierska Anna : Ziemie zachodnie i północne w 1945 roku : Kształtowanie się podstaw polityki integracyjnej państwa polskiego. Warszawa 1978
165. Majchrzak Jerzy Piotr: Miasto Gubin po roku 1945. Sesja Rad Miejskich Gubina i Guben z okazji 760-lecia nadania praw miejskich. Gubin 1995
166. Makaro Julita: Gubin - miasto graniczne: studium socjologiczne. Wroclaw 2007
167. Mamak Kazimierz : Osadnictwo wojskowe na Ziemi Lubuskiej. Poznań 1979
168. Matyszczyk Artur: Tu cierpiał ojciec Kolbe. W: Niezwykli i tajemniczy ludzie Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 2010 s. 171-172
169. Mój dom nad Odrą: drugi tom wspomnień i pamiętników/oprac. Janusz Koniusz. Zielona Góra 1965
170. Muszyński Jan : Zabytkowa architektura Gubina .W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11.Zielona Góra 1971 s.161-170
171. Muzeum Wilhelma Piecka. Gubin [b.r.w.]
172. Najbar Bartłomiej , Jerzak Leszek : Przyroda województwa zielonogórskiego. Zielona Góra 1996
173. Najbar Bartłomiej, Szuszkiewicz Ewa, Zieleniewski Wojciech : Wody środkowego Nadodrza. Zielona Góra
174. Nałęcz Stanisław: Nad Nysą i Szprewą. Warszawa 1953
175. Nasz Świat : [wiersze i opowiadania uczniów z SP nr 2 w Gubinie]/wybór i oprac. Dorota Balczyńska. Gubin 2004
176. Niezwykłe i tajemnicze miejsca w naszych lasach: poznajemy lubuskie knieje -62 nadleśnictwa. Zielona Góra 2011
177. Niezwykłe i tajemnicze miejsca Ziemi Lubuskiej: osiem szlaków, dzięki którym można poznać nasz rejon ;praca zbiorowa dziennikarzy "Gazety Lubuskiej". Zielona Góra 2009
178. Niparko Roman : Miejsce Biblioteki Publicznej Miasta Gubina i Gminy Gubin w środowisku. W : Zeszyty Gubińskie nr 2. Gubin 1997 s.49-59
179. Nowak Włodzimierz : Niemcy kradną Nysę. W: Zeszyty Gubińskie nr 9 .Gubin 2001 s.34-40
180. Nowiński J.T., Mrowiński P., Tarniawy J.: Szlak turystyczny Żary - Gubin. W: Zeszyty Gubińskie nr 6. Gubin 2000 s.49-63
181. Ochrona środowiska bez granic. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin- Guben./oprac. Janina Pawlik, Wolfram Nelk, Dariusz Bocheński, Wieslaw Domagalski. Zielona Góra [br.roku wyd.]
182. Oczami sąsiadów: ludzie - okolice - stosunki nad Odrą I Nysą= Mit den Augen der Nachbarn: Menschen - Landschaften - Verhaltnisse an Oder und Neise/ red. Chrstiane Brandt, Ewa Czerwiakowski. Potsdam 1992
183. Odbudowa Ziem Odzyskanych [1945-1955].Poznań 1957
184. Od dwuizbowej Szkoły Rolniczo-ogrodniczej do Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego czyli 40 lat Zespołu Szkół Rolniczych w Gubinie 1959-1999.I I z jazd absolwentów 25 września 1999r. Gubin 1999
185. Ogrodowczyk Arkadiusz : Nad Odrą i Bałtykiem : osadnictwo wojskowe na zachodnich i północnych ziemiach Polski po drugiej wojnie światowej. Warszawa 1979
186. Okolice Gubina. Gubin 1999
187. Osękowski Czesław : Pionierzy w mundurach na Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 1985
188. Osękowski Cz .,Rogowski Włodzimierz: Wybrane fakty z historii Gubina z lat 1970-1985.W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 22.Zielona Góra 1987 s.117-124
189. Osękowski Cz.: Wybrane materiały do bibliografii Gubina. W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 22.Zielona Góra 1987 s.125-129
190. Osękowski Cz.: Życie społeczno-polityczne Gubina w latach 1945-1948. W: Gubin .Zeszyty Lubuskie nr 22.Zielona Góra 1987 s.33-52
191. Ostrowski Kazimierz: Gertruda. Gubin 2006
192. Ostrowski Kazimierz : Jesienna miłość. Gubin 1999
193 .Ostrowski K.: Kazachstańczyk: opowiadanie. Gubin 1997
194. Ostrowski Kazimierz: Nic nie mów. Gubin 2007
195. Ostrowski K.: Powiat na rubieży : wspomnienia 1946-1962.Gubin 1998
196. Ostrowski Kazimierz: Zachodnia granica Rzeczypospolitej Polskiej w mojej świadomości-w trzech przypadkach. W: Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.11-17
197. Oświata i wychowanie na Ziemi Lubuskiej w latach 1971-1975.Zielona Góra 1975
198. Panorama pięćdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego w Gubinie 1945-1995. Gubin 1995.
199. Pantkowski Ryszard : Dzieje gubińskiego Liceum Ogólnokształcącego w latach 1945-1985. W: Zeszyty Gubińskie nr 6. Gubin 2000 s.20-28
200. Pantkowski R. : Gubin .Gubin 1998
201. Pantkowski R.: Gubin- perła Wschodnich Łużyc. W: Zeszyty Gubińskie nr 9.Gubin 2001 s.4-15
202. Pantkowski R. : Gubin w grafice Ryszarda Pantkowskiego. Żary 1994
203. Pantkowski R. : Gubińska kronika wydarzeń 2000 r.W: Zeszyty Gubińskie nr 8 Gubin 2000 s.59-60
204. Pantkowski R. : Kontakty mieszkańców terenów przygranicznych Polski i NRD na przykładzie Gubina. W : Przegląd Lubuski 1982 nr 2-3 s.74-94
205. Pantkowski R.: Początki i rozwój życia kulturalnego w Gubinie.W: Gubin.Zeszyty Lubuskie nr 22.Zielona Góra 1987 s.53-63
206. Pantkowski R.: Rozwój życia kulturalnego w Gubinie w latach 1945-1985.W: Zeszyty Gubińskie nr 2.Gubin 1997 s.30-38
207. Pantkowski R.: Ważne wydarzenia w dziejach Gubina. W: Zeszyty Gubińskie nr 9.Gubin 2001 s.46-48
208. Pantkowski R.: Współpraca Gubina i Wilhelm Pieck Stadt Guben. W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 22.Zielona Góra 1987 s.97-108
209. Pastwa Franciszek : Wieś Lubuska w latach 1945-1950 : polityka i gospodarka. Zielona Góra 1977
210. Peter Andreas: Kościół Farny w Gubinie: dzieje w zarysie. Guben 2008
211. Peter Andreas: Nachbarn von einst. Bilder und Dokumente judischen Lebens in Guben. [Sąsiad od kiedyś. Obrazy I dokumenty żydowskiego życia w Guben]. Tłum. Ewa Czerwiakowska / kserokopia/
212. Piasecki Andrzej K.: Lubuska czwarta wladza:środki społecznej komunikacji w województwie lubuskim. Zielona Góra
213. Pierwsze lata Ziemi Lubuskiej w Polsce Ludowej : materiały sesji naukowej poświęconej XX -leciu wyzwolenia Ziemi Lubuskiej. Poznań 1967
214. 50[pięćdziesiąt] lat Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubine. Gubin 1996
215. 50[pięćdziesięcio]-lecie Gubińskiego Szpitala. Dzieje i współczesność Z.O.Z. Gubin 1995
216.50[pięćdziesięcio]-lecie Gubińskiego Towarzystwa Kultury [ 1957-2007].Kalendarium./oprac. Stanisław Turowski.Gubin 2007
217. 50[pięćdziesięcio]-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie: kartki z historii i współczesności. Gubin 1995
218. Pilarczyk Zenon : Średniowieczna wieża mieszkalna w Sękowicach .W: Zeszyty Gubińskie nr 8.Gubin 2000 s.23-26
219. Pilz Bernd : 100[sto] lat Gubeńskiego Muzeum Miejskiego - 15 lat Muzeum w Sprucker Muhle. W: Zeszyty Gubińskie nr 8. Gubin 2000 s.27-32
220. Piwoński Witold : Plemię Nice .W: Zeszyty Gubińskie nr 4.Gubin 1998 s.23-26
221. Piwoński W.: Słowiańskie tradycje ziem nad Nysą Łużycką , Odrą i Bobrem .W: Zeszyty Gubińskie nr 4.Gubin 1998 s. 36- 40
222. Plan rozwoju i działania Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" w latach 2007-2013=Entwicklungs und Handlungskonzept der Euroregion "Spree-Neisse-Bober" In den Jahren 2007-2013.Gubin;Guben [2007]
223. Poetyckie Rubieże 2010 = Poetisches Grenzland 2010: Międzynarodowe spotkania muzyczne = Internationale Musiktreffen. [Gubin],[2010]
224. Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski. Wrocław 1999
225. Pojezierze Lubuskie : mapa turystyczna. Warszawa 1978
226. Pokrzywiński Stefan: Pułk , który nigdy nie przegrał walki [ 73 Pułk Ułanów Karpackich]W: Zeszyty Gubińskie nr 4.Gubin 1998 s.38-41
227. Polacy byli żołnierze Armii Radzieckiej na Środkowym Nadodrzu. Zielona Góra 1986
228. Polskie tradycje wojskowe Środkowego Nadodrza. Zielona Góra 1986
229. Polsko-niemiecki słowniczek nazw miejscowości Ziemi Gubińskiej. W: Zeszyty Gubińskie nr 3 .Gubin 1998 s.25-26 Powiat krośnieński : skarby natury. Zielona Góra 2008
230.Powiat krośnieński : skarby natury. Zielona Góra 2008
231.Powstanie i działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej w latach 2003-2006/oprac. Daniel Głowiński, Wiesław D.Łabęcki, Stefan Pilaczyński. Gubin 2007
232. Protokół nr 2 posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej miasta Gubina odbytego w dniu 5 lutego 1946 r. w gmachu Zarządu Miejskiego przy ulicy Piastowskiej nr 40/ 42.W: Zeszyty Gubińskie nr 3.Gubin 1998 s.55-57
233. Przemiany i perspektywy. Zielona Góra 1985
234. Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich. Poznań 1967
235. Przeszłość Ziemi Lubuskiej w gimnazjalnym programie nauczania historii. Zielona Góra 1999
236. Przewodnik po Gubinie. Gubin 1979
237. Przewodnik turystyczny-Gubin= Der Reisefuhrer durch Gubin.Gubin [2005]
238. Przezwyciężając granice jednoczymy się : projekty trans graniczne w Województwie Lubuskim i Brandenburgii realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w latach 2000- 2006.Warszawa;Potsdam 2008
239. Przyroda Ziemi Lubuskiej. Świebodzin 2005
240. Ptaki Ziemi Lubuskiej: monografia faunistyczna. Świebodzin 1995
241. Raczkiewicz Tadeusz: Dwa lata wakacji. Kraków 2009
242. Raczkiewicz Tadeusz: Komiksy nieznane. Kraków 2009
243. Raczkiewicz Tadeusz: Tajfun: zagadka układu c-2;Afera Bradleya; Na tropie skorpiona. Warszawa [2006]
244. Raczkiewicz Tadeusz: Tajemnica Czerwonego Tepee: antologia komiksów narysowanych przez T.Raczkiewicza. Kraków 2009
245. Raczkiewicz Tadeusz: Zawisza Czarny i inne opowieści. Kraków 2009
246. Raczkiewicz Tadeusz, Ponaczewny Piotr: Fara-brama do gwiazd =Pfarrkirche-das Tor zu den Sternen/rysunki - Tadeusz Raczkiewicz; scenariusz- Piotr Ponaczewny;tłumaczenie-Krzysztof Freyer.[Gubin]:FTF Wydawnictwo Prywatne 2010
247. Raport Samorządowy :[budżet, kalendarium 2008, inwestycje Wydziału Europejskiego, kultura, wydarzenia 2007-2008].Gubin[2009]
248. Raport Samorządowy II. Gubin -mozaika możliwości. Gubin 2009
249. Ratuś Bronisław : Kształcenie i rozwój kadr oświatowo-kulturalnych na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1965.Poznań 1971
250. Rejon gubiński w pradziejach i średniowieczu=Die gubiner Region im Vorzeit und Mittelalter:[broszura] /oprac. Grzegorz Domański.[Lubsko] [2004]
251. Robowski Walenty , Traczyk Zygmunt : Gubińska kronika wydarzeń - rok 1996. W: Zeszyty Gubińskie nr 4.Gubin 1998 s.76-80
252. Robowski Walenty Andrzej , Traczyk Z.: Gubińska kronika wydarzeń - rok 1997.W:Zeszyty Gubińskie nr 3.Gubin 1998 s.60-64
253. Robowski W.A. ,Traczyk Z. : Gubińska kronika wydarzeń - rok 1998. W: Zeszyty Gubińskie nr 5. Gubin 1999 s.64-67
254. Robowski W.A : Gubińska kronika wydarzeń rok 1999. W : Zeszyty Gubińskie nr 6 s.68-70
255. Robowski W.A. : Gubińska prasa lokalna .W: Zeszyty Gubińskie nr 3. Gubin 1998 s.45-48
256. Robowski W.A.: Gubińskie medale. W: Zeszyty Gubińskie nr 5. Gubin 1999 s.63.
257. Robowski W.A.: Harcerska prasa gubińska. W: Zeszyty Gubińskie nr 4. Gubin 1998 s.64-67
258. Robowski W.A.: Żydzi wpisani w historię Gubina. W: Zeszyty Gubińskie nr 6. Gubin 2000 s.11-16
259. Rocznik Lubuski t. 1 - 14. Zielona Góra 1959 - 1986
260. Rocznik gospodarczo- statystyczny województwa zielonogórskiego 1959. Zielona Góra 1959
261. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1960-1962. Zielona Góra 1963
262. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1963-1964. Zielona Góra 1964
263. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1965-1966. Zielona Góra 1966
264. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1969. Zielona Góra 1969
265. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1972. Zielona Góra 1972
266. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1973. Zielona Góra 1973
267. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1974. Zielona Góra 1974
268. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1977. Zielona Góra 1977
269. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1979. Zielona Góra 1979
270. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1981. Zielona Góra 1981
271. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1984. Zielona Góra 1984
272. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1987. Zielona Góra 1987
273. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1990. Zielona Góra 1990
274. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1993. Zielona Góra 1993
275. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1996. Zielona Góra 1996
276. Rocznik Statystyczny województwa lubuskiego 2000. Zielona Góra 2000
277. Rodziewicz Edmund : Gubin w piosence. Gubin 1996
278. Rogowski Włodzimierz : Oświata , sport i turystyka. W: Gubin.Zeszyty Lubuskie nr 22.Zielona Góra 1987 s.73-86
279. Rogowski Włodzimierz: Z historii Banku Spółdzielczego w Rzepinie i jego oddziałów /1947-2009/.Zielona Góra:Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2010
280. Rogowski Włodzimierz, Pantkowski Ryszard: Dzieje szkoły w 40[czterdziesto]-leciu.Rola i znaczenie szkoły w środowisku [ Zespół Szkół Ogólnokształcących].Gubin 1985
281. Ruiny zabytków sakralnych-ochrona i adaptacja do nowych funkcji =Ruinen der Sakraldenkmaler-Schutz Und Anpassung an neue Funktionen:materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Gubin 6-8.11.2008.[Gubin][2008] 282. Rutkowski Z. , Solińska I.: Legenda o gubińskich karzełkach. W: Zeszyty Gubińskie nr 5. Gubin 1999 s.4-5
283. Rutkowski Z. , Solińska I.: O dzikim rycerzu znad Nysy. W: Zeszyty Gubińskie nr 3. Gubin 1998 s.3.
284. Rutkowski Zygmunt , Solińska Irena : O gubińskich karzełkach. W: Klechdy domowe : podania i legendy polskie. Wrocław 1995 s.109-110
285. Sanocki Oleg : Krzesiński Park Krajobrazowy. W: Zeszyty Gubińskie nr 8. Gubin 2000 s.18-22
286. Sanocki Oleg : Przyroda Ziemi Gubińskiej. W: Zeszyty Gubińskie nr 8. Gubin 2000 s.8-15
287. Sanocki O. : Przyroda Ziemi Gubińskiej - szata roślinna [ c.d. z nr 8 ].W: Zeszyty Gubińskie nr 9. Gubin 2001 s. 30-33
288. Sauter Wiesław : Gubin po wojnie. W: Zeszyty Gubińskie nr 2. Gubin 1997 s.26-29
289. Sczaniecki Michał , Korcz Władysław : Dzieje Ziemi Lubuskiej w wypisach. Warszawa 1958
290. Sikora Tadeusz : Ks. Jerzy Trzanowski - " Słowiański Luter ".W: Zeszyty Gubińskie nr 9. Gubin 2001 s.17-21
291. Skóra Jan: Święty bo człowiek [poezje].Gubin 2005
292. Skóra Jan: Wyobraź sobie…:[poezje].Gubin 2005
293. Skrzypce. Wybór utworów poetyckich dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie. Gubin [2005]
294. Słoneczne słowa : próby twórczości literackiej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie. Gubin 2000
295. Sługocki Waldemar: Lubuskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. Zielona Góra 2004
296. Smoliński Stanisław , Przedpelski Mieczysław , Gruchman Bohdan : Struktura przemysłu Ziem Zachodnich w latach 1939-1959. Poznań 1961
297. Stachowicz Henryk : Rozwój gospodarczy Gubina. W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11.Zielona Góra 1971 s. 81-114
298. Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 1997-1998. Zielona Góra; Gorzów Wlkp. 1999
299. Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 1999-2003.Zielona Góra; Gorzów Wlkp.2004
300. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2000 roku. Zielona Góra; Gorzów Wlkp.2001
301. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2001 roku. Zielona Góra; Gorzów Wlkp.2002
302. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2002 roku. Zielona Góra; Gorzów Wlkp.2003
303. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2004 roku. Zielona Góra; Gorzów Wlkp.2005
304. Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą [województwo zielonogórskie]. Zielona Góra 1967 ; 1970
T.1 : Ziemia Lubuska , Nowa Marchia , Wielkopolska. Zielona Góra 1967.
T.2 : Dolny Śląsk , Dolne Łużyce. Zielona Góra 1970
305. Surowce mineralne Ziemi Lubuskiej. Warszawa 1978
306. Syrewicz Aleksandra: Powiat Krosno Odrzańskie .Krosno Odrz. [2004]
307. Szczegóła Hieronim : Koniec panowania piastowskiego nad środkową Odrą . Poznań 1968
308. Szczegóła H.: Mieczysław Mierzyński [ 1905-1975 ].W: Zeszyty Gubińskie nr 4. Gubin 1998 s.12-14
309. Szczegóła H.: Narodziny władzy ludowej w powiecie gubińskim i początki życia społeczno-politycznego w latach 1945-1946. W : Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11. Zielona Góra 1971 s.67-80
310. Szczegóła H.: Przeobrażenia ustrojowo-społeczne na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1947. Poznań 1971
311. Szczegóła H.: Związek Walki Młodych na Ziemi Lubuskiej 1945-1948. Poznań 1965
312. Szczepaniak Roman : Początki miast lubuskich. Poznań 1958
313. Sztuka i środowisko-czyste inspiracje=Kunst Und Natur-reine Inspirationen:[katalog wystawy malarskiej w oczyszczalni ścieków Gubin-Guben].Warszawa [2008]
314. The Wolf House Project: Traces, Spuren, Ślady: [projekt Willi Wolfa].Cottbus 2001
315. Toczewski Andrzej: itwa o Odrę w 1945 roku. Zielona Góra 2010
316. Toczewski Andrzej: Miejsca zbrodni hitlerowskich na terenie Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 2011
317. Traczyk Zygmunt : Filia stalagu I I I B i obóz zbiorczy w Gębicach [ Amtitz ].W: Zeszyty Gubińskie nr 2. Gubin 1997 s.13-17
318. Traczyk Z.: Wyzwolenie Gubina w 1945 roku. W: Gubin.Zeszyty Lubuskie nr 22. Zielona Góra 1987 s.27-32
319. Turowski Stanisław : Adres Pana Boga [ szkoła w oczach rodziców].Gubin 2002
320. Turowski S.: Belferska miłość. Zielona Góra 1998
321. Turowski S.: Głową w mur [edukacja i okolice].Gubin 1994
322. Turowski S.: Gubinianie. Dwudziestu jeden wspaniałych. Gubin 1995
323. Turowski Stanisław : Gubinianie 775. Gubin , 2010
324. Turowski S.: Gubiński Dom Kultury w latach 1997-2000.W: Zeszyty Gubińskie nr 8. Gubin 2000 s.4-7
325. Turowski Stanisław: Notatki z kraju szczęśliwości. Gubin 2011
326. Turowski Stanisław: Parszywy los: 44 odsłony .Gubin 1999
327. Turowski S.: Szanse Gubina na dziś i na jutro. W: Zeszyty Gubińskie nr 5. Gubin 1999 s.6-13
328. Uroczystość nadania Zespołowi Szkół imienia Mikołaja Kopernika. Jubileusz 60 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie 1945-2005/oprac. Małgorzata Niparko w oparciu o tekst Walentego Robowskiego.[Gubin][2005]
329. Walory turystyczne Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr = Touristische attraktionen der Euroregion Spree - Neise - Bober. Zielona Góra 1998
330. Wierzbowski Jerzy : Rezerwaty i pomniki przyrody w województwie zielonogórskim.
331. Wlazeł Małgorzata:Z pamięci przywołane na chwilę…W: Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.25-29
332. Województwo Lubuskie . Katalog : miast - powiatów - gmin. Szczecin 1999
333. Województwo Lubuskie 2002 : kultura-sport-turystyka. Zielona Góra 2002
334. Województwo Lubuskie 2003 : kultura-sport-turystyka. Zielona Góra 2003
335. Województwo Lubuskie 2008. Zielona Góra: Urząd Statystyczny 2008
336. Worobiec Antoni : Zielona Góra i okolice : przewodnik. Warszawa 1980
337. Wojtasiewicz Ewa : 40 [czterdzieści] lat Gubińskiego Towarzystwa Kultury [bibliografia].W: Zeszyty Gubińskie nr 2. Gubin 1997 s.67-69
338. Współpraca transgraniczna w województwie lubuskim. Zielona Góra [2003]
339. Zajchowska Stanisława : Nad środkową Odrą i dolną Wartą. Warszawa 1959
340. Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego. Zielona Góra 2007
341. Zespół Szkół Rolniczych w Gubinie.50 lat 1959-2009: informator.[Gubin][2009]
342. Zeszyty Gubińskie nr 1 -9 . Gubin 1991-2001
343. Zeszyty Gubińskie. Zeszyt nr 10 .Gubin 2007
344. Zeszyty Gubińskie. Zeszyt nr 11. Gubińskie Towarzystwo Kultury. Gubin 2009. / utwory zgłoszone w konkursach "O Złote Pióro" na temat stosunków polsko-niemieckich
345. Zeszyty Gubińskie. Zeszyt nr 12. Gubin, 2011 /utwory zgłoszone na Konkursy Literackie "O Złote Pióro" w latach 1997-2010/
346. Zielonogórskie: rozwój województwa w Polsce Ludowej. Warszawa 1970
347. Ziemia Lubuska . Poznań 1950
348. Zimecki Tadeusz : Niemaszchleba. Warszawa 1964
349. Z kamyków poukładane : utwory nagrodzone w konkursach o "Złote Pióro" 1997-2000. Gubin 2000
349. Życie na granicy Gubin - Guben : polsko- niemiecki konkurs na pamiętniki . Potsdam 2001.


Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie [ czytelnia dla dorosłych] gromadzi i opracowuje artykuły dotyczące Gubina , publikowane w prasie krajowej , regionalnej oraz lokalnej.
Wszelkie informacje o Gubinie i regionie zawarte są w kartotekach : regionalnej , chronologii
regionu , charakterystyki środowiska i osób zasłużonych dla Gubina.

Wykaz tytułów i roczników czasopism dostępnych w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie.
1. Gazeta Gubińska r. 1999 - 2002
2. Gazeta Lubuska [ wycinki dotyczące Gubina ]od. 1979 roku opracowywana na bieżąco
3 Gazeta Wyborcza [wycinki dot. Gubina] od 1989 roku oprac. na bieżąco
4. Gubin i okolice od 2008 oprac. na bieżąco
5. Informator Kulturalny Województwa Zielonogórskiego r.od nr 6 / 1995 do 1997 ;
- Zielonogórski Informator Kulturalny od 1998 do nr 10 /1998 ;
- Lubuski Informator Kulturalny od nr 11 / 1998 do nr 4 /1999
6. Nadnysie r.1995
7. Nadodrze r. 1980 -1990
8. Nasza Kresowa od nr 51 /1995 do nr 73/1998
- Kresowiak od nr 49/1995 do nr 50/1995
- Pancerniak : gazetka żołnierska nr 9-10/1984 ; nr 19/1988 ; nr 28/1990
- Pancerniak : gazeta 5 Dywizji Zmechanizowanej od nr 1/ 1990 do nr 12/1991
- Pancerniak : pismo 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Bolesław Chrobrego od nr 17/1992 do nr 48/1995
9. Przegląd Wschodnio - Łużycki r. 1998-2000
10.Przegląd Zachodni r. 1999- 2003, oprac. na bieżąco
11. Region r. 2001 - 2003 , oprac. na bieżąco
12. Tygodnik Powiatowy r. 2000 - 2003
13. Wiadomości Gubińskie r. 1992-2003
14. Zachód r.1996-1997
15. Zielonogórska Gazeta Nowa r.1991-1993 [wycinki dot. Gubina]


BIBLIOGRAFIA GUBINA LATA 2010 - 2014
UZUPEŁNIENIE


1. Adamczewski Leszek : Berlińskie wrota. Nowa Marchia w ogniu. Zakrzewo, 2012
2. Domański Grzegorz: Dorzecze dolnej Nysy Łużyckiej u schyłku starożytności= Das Stromgebiet der unteren Neise am Ende des Altertums. Wrocław, 2010
3. Domański Grzegorz: Kultura luboszycka między Łabą a Odrą w II -IV wieku. Wrocław, 1979
4. Fuhrer durch Guben und Umgebung /von Karl Gander; Herausgegeben vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs zu Guben. Guben, 1900 [ przewodnik po Guben w języku niemieckim]
5. Garbacz Krzysztof : Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego.T.1-2.Zielona Góra 2011, 2012
6. Gmina Gubin: [folder].Urząd Gminy Gubin. Gubin, 2014
7. Guben. Centrum miasta w zarysie. Gastronomia. Handel. Rzemiosło. Usługi. [mapa].[Guben], [2014]
8. Gubin - Guben. Mozaika możliwości =Vielfalt der Moglichkeiten= Mosaic of possibilities. Oferta inwestycyjna= Investitionsangebot= Investment offer. Gubin; Guben,[2013]
9. Gubin - Guben. Zielona Ścieżka = Gruner Pfad. Gubin; Guben,[2012-2013]
10. Hagens Gunther von, Whalley Angelina: Korperwelten. Das Original: katalog zur Ausstellung.Heidelberg, 2009. [język niemiecki]
11. Hellmann Roland : Guben-Gubin : Euromiasto w sercu Europy=Eurostadt im Herzen von Europa. Gubin, 2012
12. Historia Żydów w Guben = Geschichte der Juden In Guben : [Gubin - Guben Euromiasto].[Dębno], [2012]
13. Janowska Ewa, Janowski Ryszard: Zielonogórskie pejzaże = Zielona Góra Landscapes= Landschaften um Zielona Góra= Paysages de la Region de Zielona Góra . Zielona Góra, 1996
14. Informacja o działalności Gminy Miejskiej Gubin w latach 1994-1998.
15. Informacja o działalności Gminy Miejskiej Gubin w latach 1998-2002. Gubin, 2002
16. Informacja o działalności Gminy Gubin o statusie miejskim w latach 2002-2006.Gubin, 2006
17. Izdebska Janina Kaśka : Oczami wiedźmy . Gubin, 2013.
18. Kaczmarek Jerzy : Gubin i Guben - miasta na pograniczu. Socjologiczne studium sąsiedztwa. Poznań, 2011
19. Kim jesteś regionalisto? Sylwetki, opinie, diagnozy. Łódź, 2012 [s.223 Rogowski Włodzimierz: Regionalizm - moja pasja]
20. Kowalski Stanisław: Zabytki architektury województwa lubuskiego. Zielona Góra, 2010
21. Krośnieńsko - Gubińska Grupa Rybacka [ Dokument kartograficzny ]: mapa krajoznawcza: 1: 75 000. Kraków, 2012
22. Kuleba Mirosław : Enographia Thalloris. Zielona Góra, 2013
23. Lewandowski Julian : To tylko dziesięć kilometrów. Gubińskie Mokradła.Poznań, 2013
24. Lewczuk Jarosław : Sękowice . Gmina Gubin , stanowisko 7. Osada pradziejowa i wczesnośredniowieczna nad Nysą Łużycką. Zielona Góra, 2014
25. Lubuszanie 2012: diagnoza stanu: raport z badań.Zielona Góra; Łódż, 2012
26. Łabęcki Wiesław : Cmentarze Gubina. Gubin, 2013
27. Łabęcki Wiesław Dominik : Sękowice - Schenkendorf. Szkic historyczny. Gubin, 2014.
28. Łabęcki Wiesław Dominik : Wielotów i Witaszkowo. Przyczynek do historii. Gubin, 2013
29. Musiktreffen.[Gubin], [2011]
30. Nadleśnictwo Gubin:[folder informacyjny]. Red. Nowacki Andrzej. Gubin, 2010
31. Nadodrze w starożytności. Konferencja Grabice,23-30 czerwca 2004 roku /pod red. Grzegorza Domańskiego. Zielona Góra, 2011
32. Niezwykłe i tajemnicze lubuskie jeziora. Zielona Góra, 2012
33. Nowak Włodzimierz : Obwód głowy. Wołowiec, 2007 [reportaże m.in. o Gubinie i Guben]
34. Pawlak Roman : Polska: zabytkowe ratusze. Warszawa, 2010 [ s. 94 - ratusz w Gubinie]

35. 50[pięćdziesiąt]Wiosen nad Nysą 1962-2011 = Fruhlinge an der Neisse. [ Gubin], 2012
36. 50 -lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie. Kartki z historii i współczesności. Gubin, 1995
37. Pilaczyński Stefan : Kalendarium Gubina 2010 - 2011. Gubin, 2012

38. Pilaczyński Stefan: Kalendarium Gubina 2013. Gubin,2014.
39. Pilch Józef, Kowalski Stanisław : Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. Warszawa, 2012
40. Poetyckie Rubieże 2011= Poetisches Grenzland 2011: Międzynarodowe spotkania muzyczne=Internationale Musiktreffen.[Gubin], [2011]
41. Poetyckie Rubieże 2012 =Poetisches Grenzland 2012: Międzynarodowe spotkania muzyczne=Internationale Musiktreffen. [Gubin], [2012]
42. Poetyckie Rubieże 2013=Poetisches Grenzland 2013: Międzynarodowe spotkania muzyczne=Internationale Musiktreffen. [Dębno Lubuskie],[2013]
43. Ptak Krzysztof: Poszukiwania.T.1 Gubin, 2012
44. Raczkiewicz Tadeusz: Tajfun - zagadka układu C - 2. Szczecin, 2014
45. Raczkiewicz Tadeusz; Zielke Mariusz : Asurito Sagishi = cnotliwy aferzysta. Warszawa, 2011
46. Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2011. Zielona Góra, 2011
47. Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2012. Zielona Góra, 2012
48. Rogowski Włodzimierz : Z kart historii Związku Nauczycielstwa Polskiegi i Oświaty w Gubinie. Gubin, 2013
49. Różycki Bogusław Wojciech : Zachodnie Kresy Rzeczpospolitej : wzdłuż granicy na Odrze i Nysie. Pruszków, 2011
50. Sanocki Oleg : Kronika Koła Łowieckiego "Krzyżówka" Gubin. Gubin, 2011
51. Sanocki Oleg : Nadleśnictwo Gubin. Czas ,ludzie i las. Gubin, 2013
52. Słowa, które leczą. Poezja + Proza. XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., 2014. [ Wyróżnienie w kategorii prozy: Anna Konstanty /Chlebowo/ "Wiosna" s. 51 - 58.}
53. Słowo ponad granicami vol.2 : Niemiecko - Polskie Spotkania Integracyjne = Wort uber die Grenzen vol.2 : deutsch - polnisches Integrationsprojekt. Gubin, 2012
54. Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim = Zivilgesellschaft und Denkmalschutz im deutsch - polnischen Grenzgebiet. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej = Tagungsband der international en wissenschaftlichen Konferenz. Gubin, 31.05.- 02.06.2012. Gubin-Guben, 2014
55. Stachowicz Henryk : Rozwój gospodarczy powiatu gubińskiego w okresie 15-lecia Polski Ludowej.Gubin, 2012
56. Stachowicz Henryk : Wspomnienia nie tylko o sobie samym. Gubin, 2012
57. Ślusarz Bogdan, Neumuller Jurgen: Plan działania i rozwoju Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" na lata 2014-2020. Zielona Góra, 2013
58. Traczyk Zygmunt : Zespół Estradowy "Pancerni" Garnizonu Gubin - 5. Dywizji Pancernej .Gubin, 2013
59. Traczyk Zygmunt : Ziemia Gubińska 1939 - 1949… Gubin, 2011
60. Tramwaje w Polsce. Łódź, 2013 / Pilaczyński Stefan : Gubin s. 93-97/
61. 30[trzydzieści] lat Tajfuna: antologia. W hołdzie Tadeuszowi Raczkiewiczowi. Szczecin, 2014
62. Turowski Stanisław: Bez retuszu : wywiad rzeka. Gubin 2005
63. Turowski Stanisław: List do Krzysztofa. Gdynia, 2014
64. Turowski Stanisław: Listy do młodego dyrektora: przewodnik dyrektora. Jelenia Góra, 1997

65. Turowski Stanisław: Notatki z kraju szczęśliwości. Gubin, 2011
66. Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego na przykładzie planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin - Mosty - Brody. Praca pod red. Zbigniewa Kasztelewicza. Kraków, 2011
67. Województwo Lubuskie 2011. Zielona Góra, 2011
68. Województwo Lubuskie 2013. Zielona Góra, 2013
69. Województwo Lubuskie 2011 : Podregiony. Powiaty. Gminy. Zielona Góra, 2011
70. Województwo Lubuskie 2012 : Podregiony. Powiaty. Gminy. Zielona Góra, 2012
71. Zabytkowe parki województwa lubuskiego. Zielona Góra, 2013
72. Zeszyty Gubińskie . Zeszyt nr 13 - wydanie specjalne. XV Edycja Konkursu Literackiego im. Tadeusza Firleja o "Złote Pióro". Gubin, 2012
73. Zeszyty Gubińskie. Zeszyt nr 14 . "Regionaliści Powiatu Krośnieńskiego i Ziemi Lubuskiej". Gubin, 2013
74. Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskich rodzin.Zielona Góra; Łódż, 2012
75. Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskiej młodzieży. Zielona Góra; Łódż, 2012

BIBLIOGRAFIA GUBINA 2015r.

1. Busse Andrzej Edward : Taborecik : Solidarność zielonogórska 1980 - 1983. Brzezia Łąka, 2011 [ + płyta CD ]

2. Erinnerungen an Starzeddel, Kr. Guben/Oprac. Lonni Furste. Herne, 2015 [ Als Anlage zur Dorfchronik: Dokumentation der Hauser von Starzeddel und deren Bewohner im Februar 1945]
3. Kalendarium Gubina 2010 - 2014 / oprac. Pilaczyński Stefan. Gubin, 2015
4. Konstanty Anna: Opowiadania "Stefcia" i "Morderstwo Pani Leubertowej" napisane po spotkaniu z p. Stefanią Bogdanowicz i p. Włodzimierzem Kemp. Gubin, 2015.
5. Krajobraz kultury w centrum Europy: polsko - niemieckie podróże po historii i teraźniejszości Dolnych Łużyc oraz południowej części województwa lubuskiego. Cottbus ; Zielona Góra, 2015. [ Peter Andreas : Guben/Gubin - krajobraz graniczny w egzystencjalnej przemianie s. 189- 210]
6. Pójdziemy tam, gdzie miłość wszystkim jest. Zielona Góra, 2015 [ Konkurs literacki im. Anny German - organizatorzy Zielonogórski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów. Wiersz Anny Konstanty "Mąż" s. 24 ]
7. Pytania o Muzę. Prace nadesłane na XVII Konkurs Literacki im. Tadeusza Firleja "O Złote Pióro". Gubin, 2015
8. Rudiak Robert : Życie literackie na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2000. Zielona Góra, 2015
9. Wspomnienia o Starosiedlu pow. Gubin = Erinnerungen an Starzeddel,Kr.Guben/Oprac. Lonni Furste. Tł. z niem. Józefa Dolata. Herne, 2015 [ załącznik do kroniki wsi : Dokumentacja domów Starosiedla i jego mieszkańców w lutym 1945 r.]
10. Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Greinerta. Zielona Góra, 2015
Powrót do treści | Wróć do menu głównego