Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Czytelnia

PRZEWODNIK

Czytelnia ogólna





Dysponuje 14 miejscami dla czytelników, posiada bogaty księgozbiór podręczny ze wszystkich dziedzin wiedzy, liczy ok. 4000 woluminów. Prowadzi wypożyczanie międzybiblioteczne z innych bibliotek w kraju. Posiada wydzielony księgozbiór regionalny. Udziela informacji o regionie. Gromadzi, opracowuje i udostępnia dokumenty w zakresie wiedzy o regionie:



• publikacje książkowe, czasopisma regionalne i lokalne, Dokumenty Życia Społecznego (druki ulotne- afisze, plakaty, ulotki, zaproszenia, foldery itp.)
• kartoteki regionalne: bibliograficzne, faktograficzne, tekstowe
• bibliografie, słowniki, informatory i przewodniki


Powrót do treści | Wróć do menu głównego