Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Diagnoza i terapia pedagogiczna

ARCHIWUM > Marzec 2012

TERAPIA PEDAGOGICZNA - jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho - pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja.

Cele terapii pedagogicznej:
. stymulowanie rozwoju dziecka - jest to cel nadrzędny
. stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho - motorycznych
. wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
. eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki
. eliminowanie niepowodzeń emocjonalno - społecznych i ich konsekwencji.

Bardzo ważnym i istotnym efektem zajęć terapii pedagogicznej jest to, że są one efektywne, i powodują zmiany (np. zmiana nastawienia do nauki, pracy, opanowanie niechęci do szkoły).Dobór metod pracy podyktowany jest trudnościami jakie ma dziecko.Powrót do treści | Wróć do menu głównego