Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Kalendarium

PRZEWODNIK

K a l e n d a r i u m
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie


1946
07 czerwca - założono Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gubinie,
w Domu Społecznym przy ul. Piastowskiej 57

- kierownik -Jadwiga Marcolla

1947
- przeniesiono Bibliotekę Publiczną do lokalu przy ul. Oświęcimskiej 4


1951
- przeniesiono Bibliotekę Publiczną do budynku przy ul. Wilhelma Piecka 1 - kierownik Maria Sibińska

1959
24 kwietnia - w Bibliotece Publicznej odbyła się prelekcja Mariana Brandysa
promująca książkę "O królach i kapuście". W spotkaniu
uczestniczyło 36 czytelników dorosłych.

1960
19 maja - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
z Wojciechem Żukrowskim, w którym uczestniczyło ok.120 osób
(młodzież i czytelnicy dorośli)

13 listopada - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z doc. dr Lechem Aleksandrem Godlewskim na temat
wrażeń z podróży- "Wyspy Polinezji". W spotkaniu uczestniczyło 38 czytelników

19 grudnia - w Bibliotece Publicznej prof. Jan Mikusiński wygłosił odczyt
na temat: "Życie i twórczość Marii Konopnickiej", odczytu
wysłuchało ok. 270 uczestników, szczególnie młodzież
i nauczyciele
1961

25 maja - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
z Janiną Brzostowską, poetką, tłumaczką ,powieściopisarką.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież ze szkół średnich - 38.


18 października - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
z powieściopisarką - Zofią Bystrzycką
p.t. "Miłość w słowie i piśmie". Uczestniczyło ok. 120 osób.


- w związku z likwidacją powiatu gubińskiego,
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gubinie
przemianowano w Miejską Bibliotekę Publiczną

1962

02 czerwca - w Miejskiej Bibliotece Publicznej została wygłoszona prelekcja
na temat "Literatury współczesnej" . Prelekcje wygłosił profesor
Jan Mikusiński. W spotkaniu uczestniczyła młodzież (239 osób)

kwiecień - przeniesiono Miejską Bibliotekę Publiczną do budynku przy
ul. Juliusza Słowackiego

26 września - w Miejskiej Bibliotece Publicznej miał miejsce odczyt - "Odkrycia
archeologiczne", który został wygłoszony przez
mgr Edwarda Dąbrowskiego z Zielonej Góry. Odczytu wysłu-
-chało 60 uczestników - dorosłych

27 listopada - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
z Zenonem Łukaszewiczem na temat "Współczesnej prozy
literackiej". W spotkaniu uczestniczyło 62 osoby dorosłe.

1963
17 maja - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wieczór autorski
z Andrzejem Szczypiorskim. W wieczorze uczestniczyło
37 czytelników dorosłych.

1967
09maja - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
z parą polskich pisarzy - Aliną i Czesławem Centkiewiczami.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci i młodzież szkół gubińskich .

01 grudnia - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z redaktorem Gazety Zielonogórskiej -
Alicją Zatrybówną. W spotkaniu uczestniczyła młodzież
gubińskich szkół średnich - 50 uczniów.

1968
04 grudnia - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z redaktorem "Polityki" - Marianem Turskim na temat
"Tajemnica śmierci gen. Sikorskiego". W spotkaniu uczestniczyła
młodzież i dorośli (ok.70 uczestników)
1970
29 kwietnia - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
z Janem Gerhardem, pisarzem, dziennikarzem, publicystą.
W spotkaniu uczestniczyła gubińska młodzież (36 uczestników)

05 maja - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie spotkanie
z pisarzem- marynistą Stanisławem Goszczurnym. W spotkaniu
udział wzięła gubińska młodzież (29 uczestników).

09 listopada - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
z Moniką Warneńską, autorką książek dla młodzieży.
W spotkaniu uczestniczyła gubińska młodzież i nauczyciele.


1971
26 stycznia - w sali "Domu Żołnierza" obyło się spotkanie autorskie
z Waldemarem Kotowiczem, autorem książek wojennych.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież gubińska i żołnierze służby
zasadniczej (ok. 130 uczestników)

11 marca - w sali "Domu Żołnierza" odbyło się spotkanie autorskie
z Eugieniuszem Pauksztą. W spotkaniu uczestniczyli żołnierze
i młodzież gubińska (ok. 80 uczestników)

04 maja - w sali "Domu Żołnierza" odbyło się spotkanie autorskie
z Czesławem Centkiewiczem. W spotkaniu uczestniczyli żołnierze
oraz społeczeństwo Gubina ( ok. 160 uczestników)26 maja -w kawiarni Garnizonowego Klubu Oficerskiego odbyło się spotkanie
autorskie z Januszem Przymanowskim. W spotkaniu uczestniczyła
gubińska społeczność cywilna i wojskowa (ok.80 uczestników)


1973
04 maja - w Miejskiej Bibliotece Publicznej miał miejsce odczyt na temat
"200 lat Komisji Edukacji Narodowej", który wygłosił wykładowca
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze - prof. Władysław Korcz
W spotkaniu uczestniczyła młodzież szkolna i nauczyciele(ok.100 osób)

26 listopada - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z Ryszardem Rowińskim, redaktorem "Nadodrza".
W spotkaniu uczestniczyła młodzież szkolna. Ożywiona dyskusja
dotyczyła"Województwa zielonogórskiego". Uczestniczyło 60
uczniów.
1974
03 maja - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
Januszem Koniuszem nt. "Dorobek literacki pisarzy ziem
zachodnich". W spotkaniu uczestniczyła młodzież szkolna i dorośli.
Liczba uczestników ok.60.
04 maja - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Henrykiem
Ankiewiczem - redaktorem Gazety Zielonogórskiej
ph. " Wrażenia z pobytu w Turcji". W spotkaniu uczestniczyli
czytelnicy dorośli w liczbie 39.
23 listopada - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z redaktorem Gazety Zielonogórskiej - Alicją Zatrybówną
na temat: Książka społeczno-polityczna-reportaż. W spotkaniu
wzięło udział 72 czytelników dorosłych.

17 grudnia - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z redaktorem "Nadodrza" -Tadeuszem Kajanem na temat:
" Gubin w pierwszych latach po wyzwoleniu". W spotkaniu
Uczestniczyła młodzież szkolna - 32 uczniów.


1975

19 lutego - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z redaktorem "Nadodrza" - Tadeuszem Kajanem na temat:
"Problemów niemieckich". W spotkaniu uczestniczyło 43 osoby.

24 maja - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z powieściopisarką Stanisławą Fleszerową-Muskat. W spotkaniu
uczestniczyła młodzież szkolna i czytelnicy dorośli (115 osób).

02 grudnia - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z redaktorem "Nadodrza" Tadeuszem Kajanem, nt. "Słowiańskie
grupy etniczne w NRD". W spotkaniu uczestniczyło 48 osób.

1976
11 maja - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z dziennikarzem i redaktorem "Gazety Zielonogórskiej"
Zbigniewem Ryndakiem. Tematem spotkania była "Działalność
lubuskiego środowiska literackiego". W spotkaniu uczestniczyło
63 czytelników dorosłych.


02 grudnia - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
z poetą lubuskim Henrykiem Szylkinem z okazji XV-lecia
Lubuskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. W spotkaniu
uczestniczyło 64 czytelników dorosłych.


1977

11 lutego - w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie
z prozaikiem i scenarzystą filmowym i teatralnym
Marianem Reniakiem na temat: " Wspomnienia z pracy
w kontrwywiadzie". W spotkaniu uczestniczyło 47 osób dorosłych.

17 luty - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z kombatantem
II wojny światowej, uczestnikiem walk o Gubin -
ppłk. Mikołajem Gaczyńskim. W spotkaniu uczniowie szkół średnich.02 czerwca - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z pisarzem
i publicystą Jerzym Mańkowskim. W spotkaniu wzięło udział
72 czytelników dorosłych.1978

02 stycznia - powołano Bibliotekę Publiczną Miasta Gubina i Gminy Gubin
- dyrektor -mgr Maria Weretka
10 maja - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z poetą , krytykiem
literackim i edytorem Andrzejem Krzysztofem Waśkiewiczem
W spotkaniu uczestniczyła gubińska młodzież - 45 uczniów.1979
Grudzień - utworzono Filę Nr 1 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gubinie
przy ul. Wojska Polskiego 31

1980
26 maja - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z dziennikarzem
"Nadodrza" Zenonem Łukaszewiczem. W spotkaniu uczestniczyła
gubińska młodzież i dorośli (47 osób)

1982

01września - na dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy powołano
- mgr Romana Niparko


1985
01 października - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gubinie z lokalu przy
ul.Słowackiego przeniesiono do północnego skrzydła Ratusza
Miejskiego przy ul. Westerplatte 14
1986
18 lutego - w Sali wystawowej przy Bibliotece Publicznej odbyło się
sympozjum poświecone 110 rocznicy urodzin Wlhelma
Piecka - I prezydenta NRD. W sympozjum wziął udział m.in.
aktyw partyjny i polityczny Gubina i Guben. Referentami byli:
Wiesław Hładkiewicz, Tadeusz Kajan, Hieronim Szczegóła.

13 czerwca - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
z Igorem Szachonilidze (pisarz z ZSRR)oraz z Alfredem Siateckim
W spotkaniu uczestniczyło 36 czytelnikow doroslych.


1987

25 lutego - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z ppłk. rez. Bohdanem Orlenem - uczestnikiem bitwy o Monte
Cassino na temat: "Kulisy dyplomacji Rządu Emigracyjnego
w latach 1939 - 1945". W spotkaniu uczestniczyło 42 czytelników
dorosłych.


27 marca - w Bibliotece Publicznej odbyła się prelekcja, którą prowadził,
dr Adam Demartin, wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Zielonej Górze, na temat: "Czym jest wedyzm". W spotkaniu
uczestniczyło 30 czytelników dorosłych.

23 listopada - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z historykiem,
profesorem Władysławem Korczem nt. "Moralnych wartości
pracy ludzkiej". W spotkaniu uczestniczyło 29 czytelników .

1988
21 czerwca - Bibliotekę Publiczną odwiedziła wycieczka z Niemieckiej
Republiki Demokratycznej (przedstawiciele FDJ)

1989
15 marca - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z dziennikarzem
radiowym (Radio Szczecin) Leszkiem Wątróbskim. W spotkaniu
uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół
Zawodowych (56 uczniów)
05 maja - w Bibliotece Publicznej odbył się finał konkursu czytelniczego dla
szkól średnich "Życie i twórczość Juliusza Słowackiego"


1991
21 listopada - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z podróżnikiem - Wiesławem Galewskim.
Relacja z wyprawy w góry Kaukaz - pokaz slajdów- ożywiona
dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób dorosłych.1992
12 marca - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Michałem Kaziowem
poetą zielonogórskim, autorem słuchowisk radiowych.
W spotkaniu uczestniczyło 24 czytelników dorosłych.


15 maja - w Bibliotece Publicznej miał miejsce finał konkursu czytelniczego
ph. "Życie i twórczość W.S. Reymonta", uczestnikami konkursu była
młodzież gubińskich szkół średnich. Laureatami konkursu zostali:
- Strzeszewska Izabela reprezentująca Liceum Ogólnokształcące
-Surman Przemysław reprezentował Zespół Szkół Rolniczych
- Wojtecki Paweł reprezentant Zespołu Szkół Rolniczych


1993

05 marca - Uchwała Nr XXXI/243/93 Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie
Utworzenia Biblioteki Publicznej Miasta Gubina i Gminy Gubin
oraz nadania jej statutu
25 października - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z dr Ewą Ferenc
- wykładowcą Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
W spotkaniu uczestniczyło 53 uczniów z Liceum
Ogólnokształcącego w Gubinie.

17 listopada - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z podróżnikiem
Marianem Łysakowskim. W spotkaniu uczestniczyło 53 uczniów
ze szkół podstawowych.

20 grudnia - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z dr Ewą Ferenc
nt. "Wpływ powieści historycznych na świadomość
współczesnego człowieka". W spotkaniu uczestniczyło 54 uczniów
z Zespołu Szkół Zawodowych.


1994
17 stycznia - w Bibliotece Publicznej przeprowadzono warsztaty literackie
prowadzone przez poetę lubuskiego - Czesława Sobkowiaka.
W warsztatach uczestniczyła młodzież z gubińskich szkół średnich
(36 uczniów)


28 lutego - w Bibliotece Publicznej odbył się wykład dr Ewy Ferenc
nt. " Tradycje Ziemi Lubuskiej". Słuchaczami wykładu byli uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w liczbie 40.

20 kwietnia - w Bibliotece Publicznej odbyła się promocja książki
"Głową w mur" Stanisława Turowskiego z udziałem autora.
W spotkaniu uczestniczyło 25 osób dorosłych.1995
01 maja - w Bibliotece Publicznej otwarto wystawę "Gubin 1945 - 1995".
Otwarcia dokonał Burmistrz Gubina Czesław Fiedorowicz.
21 listopada- w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z polską pisarką,
autorką ponad 30 powieści -Krystyną Nepomucką. W spotkaniu
uczestniczyło 36 czytelników dorosłych.1996

31 stycznia - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z podróżnikiem
Marianem Łysakowskim. "Dzwony i dzwonki z czterech stron
świata". W spotkaniu uczestniczyło 45 dzieci w wieku szkolnym.

20 lutego - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Romanem Samselem
- dziennikarzem gazety "Rzeczpospolita", korespondentem
zagranicznym (głownie z krajów Ameryki Łacińskiej). W spotkaniu
uczestniczyło ok.80 uczniów gubińskich szkół.

22 kwietnia - w Bibliotece Publicznej odbył się finał konkursu plastycznego
pod hasłem "Dzieci też mają głos". Na szczeblu naszego
województwa laureatami zostali : Czaja Damian - III miejsce,
Kużdżeń Aleksandra - wyróżnienie
18 października - w Bibliotece Publicznej odbył się wykład dr Poli Kuleczki
na temat "Literatura dziecięca". Słuchaczami tego wykładu
pracownicy bibliotek szkolnych i publicznych miasta i gminy
Gubin (24 bibliotekarzy).
28 października - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z poetą,
dziennikarzem " Gazety Lubuskiej"- Eugieniuszem Kurzawą,
w spotkaniu uczestniczyła młodzież szkół średnich (29)

1997
01 lutego - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Joanną Podolską -
autorką książek o Williamie Whartonie. W spotkaniu uczestniczyła
młodzież szkół średnich 28 osób.

15 kwietnia - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z Wandą Chotomska - autorką książek dla dzieci. W spotkaniu
wzięli udział uczniowie klas II-IV Sp-2, SP-3, SP-4 (100 uczniów)

01 maja - w Bibliotece Publicznej odbył się wieczór poezji gubińskiej -
spotkanie z poetami gubińskimi: Lucjanem Dziubkiem,
Tadeuszem Firlejem, Idą Kaczanowską, Małgorzatą Wlazeł,
Bożeną Twardowską i Kazimierzem Ostrowskim.

02 maja - w Bibliotece Publicznej odbył się finał konkursu czytelniczego
ph. "Czy znasz Pana Tadeusza?"
(uczestnicy -młodzież szkół średnich)
16 maja - w Bibliotece Publicznej odbyło się seminarium dla bibliotekarzy
nt. Czytelnictwa kobiet i młodzieży szkół średnich.

16 maja - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie poetyckie
z Czesławem Sobkowiakiem. W spotkaniu uczestniczyła młodzież
szkół średnich

10 listopada - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie oświatowe
polsko-niemiecko-węgierskie
- wymiana doświadczeń nt. Jak funkcjonują biblioteki w naszych
krajach. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z Polski, Niemiec
i Węgier (26 bibliotekarzy)

1998
19 lutego - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z poetą i dziennika-
-rzem lubuskim - Krzysztofem Fedorowiczem . W spotkaniu
Uczestniczyła młodzież gubińskich szkół średnich (32 uczniów).
24 lutego -w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z fraszkopisarzem
Lubuskim (Gorzów Wlkp.) - Tadeuszem Szyferem. W spotkaniu
Uczestniczyli dzieci, młodzież i czytelnicy dorośli (75 osób).
12 marca - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z poetą lubuskim
(Nowa Sól) - Stefanem Jażdżewskim. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie szkół średnich w liczbie 55.
23 marca - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z poetą
Zdzisławem Łączkowskim. W spotkaniu uczestniczyło 26
czytelników dorosłych.
01 maja - w Bibliotece Publicznej odbył się konkurs czytelniczy
ph. "Wszystko o lekturach i ich twórcach". W finale konkursu
wystąpiły trzyosobowe zespoły reprezentujące szkoły średnie.
I miejsce - Zespół Szkół Rolniczych, w składzie: Ambroziak Emilia,
Gabrycka Martyna, Fajgiel Monika
II miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących, w składzie:
-Binicewicz Aleksandra, Sikorska Agnieszka,
Bieniasz-Kszywiec Patrycja
III miejsce - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, w składzie:
- Zięba Katarzyna, Sawicz Małgorzata, Maćkowiak Edyta.

19 listopada - w Bibliotece Publicznej otworzono
"Trans graniczne Centrum Informacji Bibliotecznej",
wykład inauguracyjny "Znaczenie informatyzacji w
Bibliotekach publicznych" wygłosił dr Piotr Ziębicki

10 grudnia - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z Witoldem St. Michałowskim - budowniczym rurociągów
naftowych, myśliwym, pisarzem i dziennikarzem. W spotkaniu
uczestniczyła młodzież szkół średnich - 80 osób.


1999
25 lutego -w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z prof Piotrem Kłyszem
- geografem, uczestnikiem wypraw polarnych, wykładowcą UAM
w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyła młodzież szkół średnich.
(50 uczniów).

09 marca - w Bibliotece Publicznej miał miejsce wykład architekta Bogusława
Jaskułowskiego "Perspektywy rozwoju przestrzennego Gubina".
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Gubińskiego Towarzystwa
Kultury.

01 maja - w Bibliotece Publicznej nastąpiło otwarcie wystawy
"Gubin w publikacji i fotografii"
03 maja -w Bibliotece Publicznej odbył się finał konkursu czytelniczego
"Życie i twórczość Juliusza Słowackiego". Laureatami zostali:
I miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących, w składzie: Magdalena
Adamczyk, Anna Paszkowska, Paweł Ozierski.
II miejsce - Zespół Szkół Zawodowych, w składzie: Edyta Bartkie-
wicz, Aleksandra Gruszecka, Sławomir Francuz.
III miejsce- Zespół Szkół Rolniczych, w składzie: Michał Szuber, Piotr
Wieszczyk, Bogdan Wójcik.
12 maja - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Julianem Kawalcem -
prozaikiem, publicystą, poetą. W spotkaniu uczestniczyła młodzież
szkół średnich i dorośli (63 osoby).
13 grudnia - W Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
z Emilią Waśniowską - pisarką książek dla dzieci. W spotkaniu
uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych(58 uczniów).2000

27 stycznia - Uchwała Nr XVIII/135/2000 Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie:
Zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej
Miasta Gubina i Gminy Gubin " w sprawie utworzenia Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gubinie"

21 luty -w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Adamem Ziemianinem
- poetą z Krakowa. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 czytelników.

03 marca - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z Czesławem Markiewiczem- poetą, dziennikarzem "Radia Zachód".
W spotkaniu uczestniczyła młodzież i dorośli (40)


23 marca - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie poetyckie
z Czesławem Sobkowiakiem. W spotkaniu uczestniczyło 32 osoby.

06 kwietnia - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z
dr Mieczysławem Wojeckim - autorem książki
"Polacy i Grecy. Związki serdeczne."

01 czerwca - w Bibliotece Publicznej odbył się finał międzyszkolnego konkursu
czytelniczego ph. " Życie i twórczość Wł. Stanisława Reymonta"
Laureatami zostali:
I miejsce reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych w składzie:
Pasula Magdalena, Sadlak Magdalena, Wiśnik Aneta
II miejsce reprezentacja Zespołu Szkół Rolniczych w składzie:
Buszka Joanna, Dzierwa Katarzyna, Wawerko Justyna
III miejsce reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących
W składzie: Adamczyk Agata, Kamińska Agnieszka,
Stangret Kornelia
15 września - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z Henrykiem Ryszardem Zarewiczem-Żuchowskim
-aktorem, wykładowcą PWST, reżyserem, autorem i literatem.
W spotkaniu brała udział młodzież szkół średnich (35)
07 października - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Wiesławem
Hładkiewiczem - wykładowcą Uniwersytetu
Zielonogórskiego . W spotkaniu uczestniczyli dorośli.(46)

29 listopada - w Bibliotece Publicznej przeprowadzony został środowiskowy
konkurs czytelniczo-recytatorski "Spotkanie z Janem Brzechwą"
Laureatami konkursu zostali: I miejsce -Magda Hebo,
II miejsce - Ola Binicewicz, III miejsce- Jakub Czubaty2001

23 maja -w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z Emilią Waśniowską - autorką książek dla dzieci. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie klas III i IV szkół podstawowych (86).

25 maja -w Bibliotece Publicznej przeprowadzono konkurs czytelniczy nt.
"Życie i twórczość C.K. Norwida". Laureatami zostali:
I miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcacych, w składzie: Alicja
Juncewicz, Magdalena Midzio, Marta Szmit.
II miejsce- ex aequo : Zespół Szkół Rolniczych, w składzie: Katarzyna
Kalinowska, Małgorzata Krych, Bernadetta Nowoszyńska i Zespół
Szkół Zawodowych, w składzie: Robert Buśkiewicz, Katarzyna Kruk,
Lucyna Przysiężna.

18 października - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z Dorotą Terakowską - pisarką i dziennikarką. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie gimnazjum (40).

2002

21 lutego - w Bibliotece Publicznej został przeprowadzony
II Środowiskowy konkurs czytelniczo-recytatorski
"Maria Konopnicka dzieciom". Nagrody otrzymali:
1. Patryk Wawrzyniak SP-2, 2. Maja Bogdanowicz SP- Bieżyce,
3.Patrycja Świtalska SP-3, 4. Katarzyna Jakusik SP-2, 5. Anna
Wawrzyniak SP-Chlebowo, 6. Karolina Stępień SP-2,
7. Justyna Wachowicz SP-Bieżyce, 8. Jakub Ilnicki SP-3
07 czerwca -w Bibliotece Publicznej przeprowadzono konkurs czytelniczy
"Życie i twórczość Bolesława Prusa". Laureatami zostali:
I miejsce- Zespół Szkół Ogólnokształcacych, w składzie: Monika
Błażewicz, Magdalena Midzio, Alicja Juncewicz.
II miejsce- Zespół Szkół Zawodowych,
III miejsce- Zespół Szkół Rolniczych.

01 lipca - w Bibliotece Publicznej uroczyście otwarto wystawę z Danii
nt."Duńska literatura dla dzieci"

2003
18 marca - w Bibliotece Publicznej przeprowadzono
III środowiskowy konkurs czytelniczo-recytatorski
"Julian Tuwim dzieciom". Laureatami zostali:
I miejsce Anna Wawrzyniak, II miejsce Kamil Działkowski,
III miejsce Aleksanra Jantoń ; wyróżnienia otrzymali:
Marta Jóźwin, Marcin Nozgowicz, Monika Tomczak, Anna Wróbel

30 maja - w Bibliotece Publicznej odbył się konkurs literacko- czytelniczy
dla młodzieży szkół średnich
ph. "Życie i twórczość K.I. Gałczyńskiego". Laureatami zostali:
I miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących, w składzie: Monika
Błażewicz, Anna Markowska, Magdalena Midzio.
II miejsce - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, w składzie:
Alina Błaszczyk, Lucyna Przysiężna, Magdalena Wojtuń.
III miejsce - Zespół Szkół Rolniczych , w składzie: Anita Brzezińska,
Marta Kosmala, Małgorzata Kuryłowicz.
2004
19 marca - w Bibliotece Publicznej odbył się
IV Środowiskowy konkurs czytelniczo-recytatorski
"Maria Kownacka dzieciom". Laureatami zostali:
I miejsce Marek Matuszak SP-2, II miejsce Katarzyna Karczewicz,
III miejsce Ewelina Wacławek SP-2; wyróżnieni zostali: Aleksandra
Jantoń SP-Chlebowo, Natalia Wysocka SP-3.
03 czerwca - w Bibliotece Publicznej odbył się konkurs wiedzy
nt. "Klasyka literatury polskiej w filmie" uczestnicy - młodzież
gubińskich szkół średnich. Laureaci:
I miejsce ex aequo - reprezentacja Zespołu Szkół licealnych i Technicznych w składzie: Bućko Wiktoria, Piotrowska Brygida,
Mikołajko Bartosz oraz reprezentacja Zespołu Szkół Rolniczych w składzie: Bogdanowicz Katarzyna, Patan Łukasz, Stanczuk Beata
III miejsce - reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcacych
w składzie: Olszewska Alicja, Próchniak Beata, Samoraj Luiza28 września - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z Krzysztofem Petkiem - autorem książek dla młodzieży.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież z gimnazjum -48 uczniów.


2005

10 marca - w Bibliotece Publicznej odbył się
V Środowiskowy konkurs czytelniczo-recytatorski
"Kornel Makuszyński dzieciom". Laureatami zostali:
I miejsce Ewelina Wacławek SP-2, II miejsce Marta Lenda SP-2,
III miejsce Marek Matuszak SP-2; wyróżnienia otrzymali:
Konstancja Płetenicka SP-Chlebowo, Agnieszka Michalicka
SP-Chlebowo.


30 kwietnia - w Bibliotece Publicznej odbył się konkurs wiedzy
"Co wiesz o Unii Europejskiej?" Laureatami zostały:
I miejsce reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w składzie: Błażewicz Monika, Markowska Anna, Midzio Magdalena
II miejsce reprezentacja Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w składzie: Błaszczyk Alina, Przysiężna Lucyna, Wojtuń Magdalena
III miejsce reprezentacja Zespołu Szkół Rolniczych, w składzie:
Brzezińska Anita, Kosmala Marta, Kuryłowicz Małgorzata


2006

23 marca - w Bibliotece Publicznej odbył się
VI środowiskowy konkurs czytelniczo-recytatorski
"Astrid Lindgren dzieciom"Laureatami zostali: Działkowska Magda
SP-Chlebowo, Adamczyk Paulina SP-2, Płetenicka Konstancja
SP-Chlebowo, Kondracka Natalia SP-1; wyróżnieni zostali:
Karasiński Igor SP-2, Witczak Michał SP-3, Przyborski Artur
SP-Starosiedle, Kłos Paulina SP-2, Kukawka Dominika
SP-Chlebowo, Łys Sylwia SP-Starosiedle

26 maja - w Bibliotece Publicznej odbył się finał konkursu czytelniczego
"Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza" . Laureatami zostali:
I miejsce - Zespół Szkół Rolniczych, reprezentacja w składzie:
Agata Stańczuk, Eunika Ambroziak, Łukasz Patan.
II miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących , w składzie: Magdalena
Baran, Marlena Krzyżaniak, Tomasz Pawłowski .
III miejsce - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, w składzie:
Natalia Kieszkowska, Sylwia Kostyszak, Krzysztof Kościółek.


2007

20marca - w Bibliotece Publicznej przeprowadzony został
VII Środowiskowy konkurs czytelniczo-recytatorski
"Maria Kruger dzieciom". Laureatami zostali: 1. Anna Razik SP-2,
2. Kamila Adamczyk SP-2 w Gubinie, 3. Bartosz Lenda
SP-2 w Gubinie, 4. Dominka Kukawka SP- Chlebowo,
5. Marta Krygowska SP-Chlebowo. Wyróżnieni zostali:
Magda Działkowska SP-Chlebowo Katarzyna Lewak SP-2,
Aleksandra Dyba SP-3, Justyn Janiszewska SP-2,
Marlena Hołownia PSP - Bieżyce.


01 czerwca -w Bibliotece Publicznej przeprowadzono konkurs czytelniczy
"Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego". Laureatami zostali:
I miejsce - Zespół Szkół Rolniczych, w składzie: Eunika Ambroziak,
Martyna Gabrycka, Michał Otocki.
II miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących, w składzie: Aleksandra Binicewicz, Ilona Linada, Sonia Stańczyk.
III miejsce - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, w składzie:
Martyna Serafin, Justyna Szulc, Tomasz Rajkowski2008

11 marca - w Bibliotece Publicznej przeprowadzono
VIII Środowiskowy konkurs czytelniczy -
"Bohaterowie książek Edmunda Niziurskiego". Lureaci: 1. Justyna
Turowska SP-2, 2. Nikolas Mikołajewska SP-2,
3. Hanna Wacławek SP-2, 4. Jakub Matuszak SP-2, 5. Marlena
Hołownia SP-Bieżyce. Wyróżnieni zostali: Wiktoria Wijas
SP-Bieżyce, Gabriela Horoszkiewicz SP-2, Patryk Nowak
SP-Chlebowo, Marta Krygowska SP- Chlebowo, Arian Bestrzyński
SP-Starosiedle, Korian Reichert SP-2.

30 maja - w Bibliotece Publicznej odbył się finał konkursu czytelniczego
"Życie i twórczość Zbigniewa Herberta". Laureatami zostali:
I miejsce - Zespół Szkół Rolniczych, w składzie: Eunika Ambroziak,
Martyna Gabrycka, Monika Fajgiel.
II miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących w składzie: Aleksandra
Binicewicz, Agnieszka Sikorska, Patrycja Bieniasz-Kszywiec.
III miejsce - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, w składzie:
Katarzyna Zięba, Małgorzata Sawicz, Edyta Maćkowiak.

11 grudnia - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
z Alfredem Siateckim. Promocja książki "A jednak będzie noc
poślubna"

2009

26 marca - w Bibliotece Publicznej odbył się wykład
doktora Mieczysława Wojeckiego na temat:
"Walorów województwa lubuskiego"

22 kwietnia - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie inauguracyjne
Dyskusyjnego Klubu Książki

24 kwietnia- w Bibliotece Publicznej przeprowadzony został
IX Środowiskowy Konkurs Czytelniczy " Bohaterowie książek
Zbigniewa Nienackiego". Laureatami zostali:
1. Lidia Nowak, 2. Zuzanna Płetenicka, 3. Natalia Żukowska
Wyróżnienia otrzymali: Agata Kaliciak, Natalia Konopska, Judyta Majkowska, Lidia Wysocka, Natalia Mikołajczyk, Bartosz Ławrynowicz.

15 maja - w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Karlem Grenzlerem
- poetą, tłumaczem polsko-niemieckim i niemiecko-polskim.

05 czerwca - Konkurs wiedzy nt."Życie i twórczość Juliusza Słowackiego"
Laureatami zostali: I miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących,
w składzie: Katarzyna Bartosik, Patrycja Bieniarz-Krzywiec,
Justyna Turowska. II miejsce - Zespół Szkół Rolniczych, w składzie:
Martyna Gabrycka, Monika Fajgiel, Iwona Lewandowska.
III miejsce - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, w składzie:
Ewelina Ilnicka, Katarzyna Jandy, Patrycja Świtalska.


30 września - w galerii "Ratusz" Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała
spotkanie autorskie z Marią Czubaszek - publicystką, pisarką
autorką tekstów satyrycznych. W spotkaniu uczestniczyło ok.
100 czytelników dorosłych.

05 listopada - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
z Janem Pawłem Krasnodębskim - poetą, pisarzem, autorem
29 książek, m.in. takich znanych tytułów jak
"Stokrotka" i "Odwyk".


Powrót do treści | Wróć do menu głównego