Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Konkurs-Złote Pióro

ARCHIWUM

Gubińskie Towarzystwo Kultury w Gubinie
ogłasza
Konkurs Literacki im. Tadeusza Firleja
O "Złote Pióro" (edycja XII)Organizatorzy czekają na utwory z dziedziny poezji, prozy oraz szeroko rozumianej publicystki (pamiętniki, wspomnienia, artykuły, reportaże) o tematyce nowohistorycznej, "osiedleniowej", współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem wspomnień z ostatnich 64 lat Gubina, Ziemi Gubińskiej, problematyki regionalnej, polsko-niemieckiej, kontaktów z obywatelami innych krajów.
Teksty będą kwalifikowane w dwóch grupach wiekowych autorów: dorosłych i młodzieży szkolnej (od lat dwunastu do osiemnastu).
Uczestniczyć można w jednej dziedzinie twórczości.
Objętość nadsyłanych tekstów: z poezji - zestaw do trzech wierszy, z prozy - opowiadanie, nowelka do pięciu stron maszynopisu, z publicystyki - materiał do pięciu stron maszynopisu. Mogą być również bardzo czytelne rękopisy.
Utwory (wcześniej niepublikowane, najlepiej w trzech egzemplarzach) należy podpisać godłem i zaznaczyć - "dorosły", "młodzież". Do tekstów dołączyć zaklejoną kopertę z imieniem, nazwiskiem i adresem autora.
Materiały konkursowe nie będą zwracane. Fakt ich nadesłania oznacza zgodę autora na publikację - przez organizatora konkursu; bez honorarium. Rozstrzygnięcia jury i organizatora mają charakter ostateczny.
Prace należy przysyłać lub składać w: Gubińskie Towarzystwo Kultury, 66 - 620 Gubin, ul. Westerplatte 14 (Miejska Biblioteka Publiczna); w terminie do 31 października 2009 roku.
Jury przyzna "Złote Pióro" - zależnie od wartości tekstów - w każdej grupie wiekowej. Ponadto przewiduje się inne wyróżnienia.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie "złotych piór" nastąpi najpóźniej do 10 grudnia 2009 roku, o czym laureaci zostaną powiadomieni.
Prezes GTK
Stanisław TurowskiPodmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego