Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Krótka Historia

O BIBLIOTECE

W powojennym Gubinie życie społeczno-gospodarcze, jak i kulturalne trzeba było organizować od podstaw. Powstanie ośrodków kultury było niezbędne dla zintegrowania ówczesnej ludności miasta.
Krzewicielami i organizatorami życia kulturalnego byli przede wszystkim nauczyciele i działacze społeczni. Z ich inicjatywy powstała w 1946 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie. Biblioteka mieściła się w Domu Społecznym przy ulicy Piastowskiej a jej kierownikiem została Jadwiga Marcolla.
Księgozbiór biblioteki stanowiły przede wszystkim książki ofiarowane przez mieszkańców miasta. W 1946 roku biblioteka otrzymała w darze od Polonii amerykańskiej wiele książek, będących polską literaturą klasyczną.


W latach 1946/1947 biblioteka otrzymała książki od: Inspektoratu Szkolnego, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu i Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. W roku 1948 księgozbiór biblioteki liczył sobie 3 tysiące woluminów.
Wielki wpływ na rozwój biblioteki i jej księgozbiór miał Dekret o bibliotekach z 17 kwietnia 1946 roku. Na mocy Dekretu i z inicjatywy Naczelnej Dyrekcji Bibliotek wydawnictwa przesyłały literaturę według wykazów zatytułowanych "Książki dla Ziem Zachodnich".
Do 1950 roku korzystanie z biblioteki było odpłatne. Opłata miesięczna była wysoka, jak na ówczesne czasy, wynosiła od 10 do 30 złotych.
Wraz ze zwiększeniem się księgozbioru bibliotekę przeniesiono w 1947 roku do budynku przy ulicy Oświęcimskiej, a następnie do lokalu przy ulicy Wlhelma Piecka (obecne Różana), gdzie mieściła się do 1962 roku.
Po zlikwidowaniu powiatu gubińskiego, w roku 1961 przemianowano Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Miejską Bibliotekę Publiczną. W roku 1962 biblioteka została przeniesiona do budynku przy ulicy Juliusza Słowackiego.
W roku 1978 połączono Miejską Bibliotekę Publiczną w Gubinie z Gminną Biblioteką Publiczną w Bieżycach w wyniku czego powstała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gubin. W skład BPMiG wchodziło 7 filii wiejskich /w miejscowościach: Bieżyce, Chlebowo, Czarnowice, Stargard Gubiński, Grabice, Strzegów, Wałowice/ i 1 filia miejska, założona w 1981 roku, w górnej części miasta.
Po wielu latach oczekiwań w 1985 roku biblioteka została przeniesiona do odremontowanego ratusza miejskiego, gdzie mieści się do chwili obecnej. W 2000 roku Biblioteka Publiczna Miasta Gubina i Gminy Gubin , uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie została przemianowana w Miejską Bibliotekę Publiczną w Gubinie.


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego