Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Lekcja biblioteczna ZSP w Gubinie

ARCHIWUM > Luty 2013


Z inicjatywy nauczyciela bibliotekarza
Joanny Rutkowskiej - Mazur, pod opieką wychowawcy i polonistki Marty Zielińskiej, w dniu 22 lutego br. odbyła się lekcja biblioteczna przeznaczona dla 11-osobowej grupy uczniów z kl. IV Technikum Informatycznego.

Warsztaty miały na celu dobór literatury przedmiotu do wybranych prezentacji maturalnych poszczególnych uczniów. Umiejętność posługiwania się katalogami rzeczowymi i osobowymi, wyszukiwania odpowiednich pozycji książkowych oraz zapoznanie się z czasopismami, które oferuje MBP i odpowiedni dobór artykułów w nich zawartych do prezentacji.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego