Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Lutowe Wystawy

ARCHIWUM > Luty 2016

W lutym Oddział Pedagogiczny zaprasza czytelników na promocję książek na temat:

"Edukacja medialna"


Edukacja medialna -


kształcenie w dziedzinie mediów w celu zrozumienia ich natury i oddziaływania oraz racjonalnego i efektywnego ich wykorzystania w sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych; praktyczna egzemplifikacja nowej subdyscypliny wiedzy pedagogicznej - pedagogiki medialnej.


Edukacja medialna


ma przygotować odbiorcę nie tylko do uczenia się najnowszej technologii kształcenia, do selektywnego, aktywnego i dogłębnego odbioru treści przekazywanych przez media, ale uwzględnia również opanowanie przez odbiorcę zasad praktycznego posługiwania się nimi jako narzędziami wspomagania intelektualnego działania i rozwoju jednostek.


Stanisław Juszczyk
Encyklopedia Pedagogiczna XXI w.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego