Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Marcowe Rocznice

ARCHIWUM > Marzec 2016

Żołnierze wyklęci,
żołnierze niezłomni,
polskie powojenne podziemie niepodległościowe
i antykomunistyczne.
Antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki,
stawiający opór
- sowietyzacji Polski
- podporządkowaniu jej ZSRR,
toczący walkę
- ze służbami bezpieczeństwa ZSRR
- podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Dzień Kobiet
ustanowione w 1910r.
jako coroczne święto obchodzone
8 marca
jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet

Międzynarodowy Dzień Teatru
uchwalone w 1961r. na dzień 27 marca
w celu
- promocji i międzynarodowej wymiany informacji na temat teatru,
- pobudzenia kreacji i zwiększenia współpracy ludzi teatru;
- uświadomienia opinii publicznej wagi sztuki
i artystycznej kreacji w życiu codziennym,
- wzmocnienia przyjaźni i więzi międzyludzkich .

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego