Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Niepodległa Polska

ARCHIWUM > Listopad 2014

Niepodległa Polska 2014


Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795-1918); święto zostało ustanowione w 1937, od 1939 nie było obchodzone, przywrócono je w okresie transformacji systemowej w 1989; jest dniem wolnym od pracy.

Znaczenie datyOdzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compi?gne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to słowami: Quote - alpha. png
Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma "ich". Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)

Kalendarium1916
5 listopada - wydanie przez władze niemieckie i austriackie Aktu 5 listopada gwarantującego powstanie marionetkowego Królestwa Polskiego

1917
14 stycznia - rozpoczęcie działalności Tymczasowej Rady Stanu, oznaczające formalne zaistnienie Królestwa Polskiego
12 września - przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną

1918
7 października - ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną
19 października - powstanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego
28 października - posłowie polscy do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję Likwidacyjną dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego, która przejąć miała władzę nad Galicją
23 października - powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego
30 października - Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego proklamowała przynależność państwową do Polski
31 października rozpoczęło się rozbrajanie garnizonów austriackich (m.in. Kraków, Cieszyn) komendant garnizonu krakowskiego gen. Bolesław Roja wezwał najstarszych rangą polskich oficerów, by przejmowali od Austriaków komendy w Zachodniej Galicji z funkcji dowódcy armii polskiej zrezygnował gen. Hans von Beseler

1 listopada
Oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) rozpoczęły rozbrajanie żołnierzy niemieckich i austriackich (m.in. w Radomiu)
W Lublinie powstał Związek Harcerstwa Polskiego, scalając polskie organizacje skautowe z trzech zaborów

6/7 listopada - w nocy w Lublinie powstaje Rząd Ignacego Daszyńskiego
10 listopada na dworzec główny w Warszawie w specjalnym pociągu z Berlina przybył Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Został powitany przez regenta, księcia Zdzisława Lubomirskiego generał-gubernator Hans von Beseler formalnie przekazał władzę Radzie Regencyjnej

11 listopada
Przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W ciągu 7 dni ewakuowano ok. 55 tys. żołnierzy niemieckich rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie nadburmistrzem Poznania powołany zostaje Jarogniew Drwęski (poprzednik: Ernst Wilms)

12 listopada
Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję utworzenia Rządu Narodowego Józef Piłsudski zostaje Naczelnym Wodzem
13 listopada - Komitet Narodowy Polski w Paryżu zostaje uznany przez Francję za rząd de facto, dołączając tym samym do grona zwycięskiej Ententy
14 listopada rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchnictwa nad państwem Józefowii Piłsudskiemu
Piłsudski mianuje Ignacego Daszyńskiego prezydentem gabinetu ministrów
15 listopada - Zmiana nazwy państwa z "Królestwo Polskie" na "Republika Polska". Monitor Polski nr 204 otrzymuje podtytuł "Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej"
16 listopada - Józef Piłsudski podpisuje depeszę notyfikującą powstanie niepodległego Państwa Polskiego
17 listopada - po dymisji Daszyńskiego Józef Piłsudski mianuje premierem Jędrzeja Moraczewskiego
19 listopada koniec ewakuacji wojsk niemieckich z Republiki Polskiej nadanie z aparatu w Cytadeli Warszawskiej depeszy notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego
22 listopada - podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych Republiki Polskiej
28 listopada - dekret o zarządzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego
29 listopada - Józef Piłsudski obejmuje urząd Naczelnika Państwa jako "Tymczasowy Naczelnik Państwa"
6 listopada 2014r. uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Gubinie odwiedzając Miejską Bibliotekę Publiczną mieli możliwość nie tylko zapoznania się ze zbiorami naszej książnicy, ale także zwiedzenia wystawy, związanej z rocznicą Narodowego Święta Niepodległości pt. "Niepodległa Polska".

27 grudnia
Początek powstania wielkopolskiego w Prowincji Poznańskiej
Powrót do treści | Wróć do menu głównego