Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Posiedzenie Zarządu GTK

GUBIŃSKIE TOW. KULTURY - GTK

PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA ZARZĄDU GUBIŃSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURY
w dniu 06.06.2012r.Obecni na zebraniu członkowie Zarządu :
Stanisław Turowski
Florian Firlej
Stefan Pilaczyński
Roman Niparko
oraz Włodzimierz Rogowski - członek Komisji Rewizyjnej GTK
i Barbara Firlej-Malinowska - członek GTK

Zarząd podjął następujące tematy:
1. Informacja na temat realizacji zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia Konkursu Literackiego "O Złote Pióro".
2. Omówienie zmian w obowiązkach sprawozdawczych OPP.
3. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem merytorycznym z działalności OPP.
4. Zmiany w ukonstutuowaniu się Zarządu.
5. Sprawy różne.

Ad. 1
Otrzymano informację od Wojewody na temat środków przyznanych na realizację Konkursu Literackiego w wysokości 7.000 złotych. Przeprowadzono korekty dotyczące konspektu finansowego, zgodnie z zaleceniami Wojewody.

Ad. 2/3
Należy podjąć niezbędne działania w celu opracowania i złożenia sprawozdania merytorycznego z działalności GTK. Członkowie Zarządu wypełnią dokument w postaci papierowej i po konsultacji oraz naniesieniu poprawek sprawozdanie zostanie przesłane drogą elektroniczną. Termin realizacji wyznaczono do 30 czerwca 2012r.

Ad. 4
Zgodnie z rozdz. IV pkt. 13.2 Statutu prezes Zarządu Stanisław Turowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji prezesa ze względu na stan zdrowia, wyrażając jednocześnie zgodę na pełnienie funkcji członka Zarządu.
Zarząd przychylił się do prośby i przyjął rezygnację.
Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes Zarządu - Florian Firlej
Wiceprezes - Roman Niparko
Skarbnik - Jan Skóra
Członek - Stefan Pilaczyński
Członek - Stanisław Turowski

Ad. 5
W sprawach różnych podjęto temat nagrody kulturalnej im. Corony Schroeter i braku funduszy na jej realizację. Omówiono także przebieg miejskiego święta "Wiosny nad Nysą", które odbyło się w dniach 1 - 3.06.2012r.Powrót do treści | Wróć do menu głównego