Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Protokół z posiedzenia Zarządu GTK

GUBIŃSKIE TOW. KULTURY - GTK

PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA ZARZĄDU GUBIŃSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURY


w dniu 4 października 2013r.


Obecni na zebraniu członkowie Zarządu:

  • Stanisław Turowski
  • Florian Firlej
  • Stefan Pilaczyński
  • Roman Niparko

oraz

  • Barbara Firlej-Malinowska.


Zarząd podjął następujące tematy:

1. Informacja na temat realizacji zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia XVI Konkursu Literackiego "O Złote Pióro".
2. Omówienie nadesłanych prac konkursowych. Segregacja i spisanie protokołu, zamknięcie naboru prac.
3. Sprawy różne.

Ad. 1.
Otrzymano dofinansowanie od Zarządu Województwa; dotację w wysokości 2000 zł na nagrody,
Podział na kategorie wiekowe dorośli i młodzież.

Ad. 2.
Napłynęło 159 prac w tym: proza dorośli 69, proza młodzież 8, poezja dorośli 55, poezja młodzież 7,
20 prac nie spełniło wymogów regulaminowych i nie zostały dopuszczone do oceny w ramach konkursu.

Ad. 3.
- Omówiono inne projekty związane z działalnością stowarzyszenia; "Ojczysty - dodaj do ulubionych",
Z braku punktów w ocenie projektu nie uzyskano dofinansowania.
-Omówiono stan sprawy z rozliczeniem dotacji Wojewody Lubuskiego w 2012 roku.
-Omówiono zadanie i druk zeszytu 14 pt. "Regionaliści powiatu krośnieńskiego i Ziemi Lubuskiej"
-Propozycja na uzupełnienie członka komisji rewizyjnej w osobie Marii Bartkowiak, która wyraziła zgodę a zarząd przyjął kandydaturę .


Gubin, dnia 4 października 2013r.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego