Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Przez Gubin do Europy

ARCHIWUM

W dniu 11 marca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gubinie, w związku z przypadającą w tym roku 64 rocznicą walk o Gubin, odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy o Gubinie pt. "Przez Gubin do Europy". Konkurs zorganizowany został przy współpracy z Zespołem Szkół im. M. Kopernika Szkołą Podstawową nr 1 w Gubinie. Głównym jego celem było upowszechnienie i propagowanie wiedzy o kulturze, gospodarce i turystyce miasta. W bieżącym roku zwrócono szczególną uwagę na walory, które mają wpływ na jego atrakcyjność jako miasta nadgranicznego otwartego na spotkanie z turystą i mającego dla niego gotowe, ciekawe propozycje.
W konkursie uczestniczyły trzyosobowe zespoły uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych w Gubinie.
Przez cały czas jego trwania uczniowie świetnie dawali sobie radę z postawionymi zadaniami. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem. Do końca szanse były wyrównane a wyniki różniły się minimalnie. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 reprezentowana przez: A. Kowala, M. Okręglickiego i K. Żerko; II miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1 w składzie: W. Kawa, M. Markowski oraz J. Wojtuń ; III miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 3 i jej zespołowi: J. Jasiński, A. Sykała i Ł. Tatrocki. . Wiedza i przygotowanie uczestników konkursu zostało nagrodzone, w zależności od zajętego przez nich miejsca, atrakcyjnymi nagrodami książkowymi przygotowanymi przez MBP oraz materiałami promocyjnymi przekazanymi na ten cel przez Urząd Miasta w Gubinie.


Pełny ekranWsteczPlayDalej

Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego