Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Regulamin KL o "Złote Pióro"

ARCHIWUM > Czerwiec 2016

Gubińskie Towarzystwo Kultury
ogłasza
Konkurs Literacki im. Tadeusza Firleja
o "Złote Pióro" (edycja XVIII)


Organizatorzy czekają na utwory z dziedziny poezji i prozy - w tym szeroko rozumianej publicystyki (pamiętniki, wspomnienia, artykuły, reportaże) o tematyce dowolnej, nawiązującej szczególnie do historii i współczesności Gubina.
Konkurs adresowany jest tylko do osób dorosłych (od 18 lat) mieszkających na terenie województwa lubuskiego.
Objętość nadsyłanych tekstów winna wynosić:
z poezji - zestaw trzech do pięciu wierszy
z prozy - tekst do czterech stron maszynopisu.
Tekst jednego autora nie może przekroczyć ośmiu tysięcy znaków.
Utwory (wcześniej niepublikowane, w trzech egzemplarzach) należy podpisać godłem. Do tekstów dołączyć zaklejoną kopertę z imieniem, nazwiskiem, adresem autora i kontaktem telefonicznym lub e-mailem.
Materiały konkursowe nie będą zwracane. Fakt ich nadesłania oznacza zgodę autora na publikację - przez organizatora konkursu - bez honorarium.
Prace należy przysyłać lub składać w: Gubińskie Towarzystwo Kultury ul. Westerplatte 14 (Miejska Biblioteka Publiczna) 66-620 Gubin, w terminie do 15 października 2016 roku.
Jury przyzna "Złote Pióro" - zależnie od wartości tekstów, w każdej z dwóch dziedzin twórczości. Przewiduje się nagrody finansowe w wysokości: pierwsza - pięćset złotych, druga - trzysta złotych, trzecia - sto pięćdziesiąt złotych oraz wyróżnienia rzeczowe.
Rozstrzygnięcia jury i organizatora mają charakter ostateczny. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie "Złotych Piór" nastąpi najpóźniej do 15 listopada 2016 roku, o czym laureaci zostaną powiadomieni.
Odbiór nagród - wyłącznie osobiście.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego