Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Regulamin konkursu o "Złote Pióro"

ARCHIWUM > Lipiec 2015

Gubińskie Towarzystwo Kultury
ogłasza
Konkurs Literacki im. Tadeusza Firleja
O "Złote Pióro" (edycja XVII)Organizatorzy czekają na utwory z dziedziny poezji, prozy oraz szeroko rozumianej publicystki (pamiętniki, wspomnienia, artykuły, reportaże) o tematyce dowolnej, szczególnie nawiązującej do historii i współczesności Gubina.

Konkurs jest adresowany tylko do osób dorosłych (od 18 lat), mieszkających w województwie lubuskim.

Uczestniczyć można w jednej dziedzinie twórczości.

Objętość nadsyłanych tekstów:
z poezji - zestaw do trzech wierszy,
z prozy - opowiadanie, nowelka do czterech stron maszynopisu,
z publicystyki - materiał do czterech stron maszynopisu.
Tekst jednego autora nie może przekroczyć ośmiu tysięcy znaków.

Utwory (wcześniej niepublikowane, w trzech egzemplarzach) należy podpisać godłem.
Do tekstów dołączyć zaklejoną kopertę z danymi autora:
imieniem,
nazwiskiem,
adresem,
kontaktem telefonicznym lub e-mailem.

Materiały konkursowe nie będą zwracane. Fakt ich nadesłania oznacza zgodę autora na publikację przez organizatora konkursu bez honorarium. Rozstrzygnięcia jury i organizatora mają charakter ostateczny.

Prace należy przysyłać lub składać w: Gubińskie Towarzystwo Kultury, 66 - 620 Gubin, ul. Westerplatte 14 (Miejska Biblioteka Publiczna); w terminie do 10 października 2015 roku.

Jury przyzna "Złote Pióro" - zależnie od wartości tekstów, w każdej z ww. trzech dziedzin twórczości. Przewiduje się też wyróżnienia.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie "złotych piór" nastąpi najpóźniej do 15 listopada 2015 roku, o czym laureaci zostaną powiadomieni.

Odbiór nagród - wyłącznie osobiście.


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego