Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Walne zebranie GTK

ARCHIWUM > Luty 2011

Dnia 12 lutego 2011r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gubinie odbyło się Walne zebranie członków Gubińskiego Towarzystwa Kultury. Zebranie otworzył Prezes GTK Stanisław Turowski stwierdził, że obecnych jest 15 osób na stan 22 członków , co oznacza, że można podejmowac prawomocne uchwały. Zaproponował powołanie Komisji Wyborczej w głosowaniu jawnym tak samo udzielenie absolutorium oraz zmianę Zarządu w głosowaniu tajnym. Wniosek Prezesa przyjęto przez aklamację. Powołano Komisję Wyborczą w skład której weszli: Wiesław Łabędzki - przewodniczący, Maria Bartkowiak i Florian Firlej. Dotychczasowy Zarząd otrzymał absolutorium. Na własną prośbę z zarządu zrezygnował skarbnik Jan Bakalarz a nowym skarbnikiem został wybrany Jan Skóra.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego