Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Walne zebranie GTK - 14.04.2012r.

ARCHIWUM > Kwiecien 2012

Na podstawie Statutu Gubińskiego Towarzystwa Kultury Zarząd zwołuje
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków
w dniu 14 kwietnia br. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie - ul. Westerplatte 14


Proponowany porządek zebrania:


1. Otwarcie zebrania, powitanie uczestników zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór protokolanta
4. Zatwierdzenie porządku zebrania
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie z działalności zarządu
7. Omówienie sprawozdania finansowego
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Uchwała o udzielenie absolutorium Zarządowi GTK
10. Dyskusja
11. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej
13. Wybór członków zarządu i Komisji Rewizyjnej
14. Ogłoszenie wyników wyborów
15. Prezedstawienie projektu Planu Pracy na 2012 rok
16. Podjęcie uchwał i wniosków
17. Sprawy różne (możliwość uregulowania składki członkowskiej)
18. Zakończenie zebrania

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego