Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Warto zobaczyć, warto przeczytać

ARCHIWUM > Pazdziernik 2012


Oddział Pedagogiczny MBP
zaprasza na promocję książek związanych z problematyką niedostosowania społecznego.
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE według Ottona Lipkowskiego "to zaburzenie charakterologiczne o niejednolitych objawach, spowodowane niekorzystnymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi warunkami rozwoju, a wyrażające się wzmożonymi i długotrwałymi trudnościami w dostosowaniu się do normalnych warunków społecznych i realizacji zadań życiowych danej jednostki".
Pojęcie niedostosowania społecznego wprowadziła na grunt nauki polskiej Maria Grzegorzewska w 1959r. Problematyką tą zajmowali się również
Halina Spionek, Otton Lipkowski, Jan Konopnicki, Kazimierz Pospiszyl, Ewa Żabczyńska.
Niedostosowanie społeczne jako problem społeczny należy do tych negatywnych zjawisk, których obecność odczuwa się coraz dotkliwiej w miarę postępu rozwoju społecznego. Dlatego w interesie całego społeczeństwa jest skuteczne przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku jakim jest niedostosowanie społeczne u dzieci i młodzieży.Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego