Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Wystawa - "Biblioteki przyszłości"

ARCHIWUM > Maj 2013


Biblioteka
(od greckiego bibliotheke; biblion – książka)
instytucja społeczna, która:
gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych).
W innym znaczeniu jest to nazwa budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.


Biblioteki i ich zbiory służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego