Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Konkurs Literacki im. T. Firleja

GUBIŃSKIE TOW. KULTURY - GTK

Gubińskie Towarzystwo Kultury w Gubinie
ogłasza
Konkurs Literacki im. Tadeusza Firleja
O "Złote Pióro"(edycja XIV)Organizatorzy czekają na utwory z dziedziny poezji, prozy oraz szeroko rozumianej publicystyki ( pamiętniki, wspomnienia, artykuły, reportaże) o tematyce dowolnej, szczególnie nawiązującej do historii i współczesności Gubina.

Teksty będą kwalifikowane w dwóch grupach wiekowych autorów: dorosłych i młodzieży szkolnej ( od lat dwunastu do osiemnastu).

Uczestniczyć można w jednej dziedzinie twórczości.

Objętość nadsyłanych tekstów: z poezji - zestaw do trzech wierszy, z prozy - opowiadanie, nowelka do pięciu stron maszynopisu, z publicystyki - materiał do pięciu stron maszynopisu. Mogą być również bardzo czytelne rękopisy.

Utwory ( wcześniej niepublikowane, w trzech egzemplarzach) należy podpisać godłem i zaznaczyć - "dorosły", "młodzież". Do tekstów dołączyć zaklejoną kopertę z imieniem, nazwiskiem i adresem autora.

Materiały konkursowe nie będą zwracane. Fakt ich nadesłania oznacza zgodę autora na publikację - przez organizatora konkursu; bez honorarium. Rozstrzygnięcia jury i organizatora mają charakter ostateczny.

Prace należy przesyłać lub składać: Gubińskie Towarzystwo Kultury, 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14 (Miejska Biblioteka Publiczna); w terminie do 07 listopada 2011 roku.

Jury przyzna "Złote Pióro" - zależnie od wartości tekstów, w każdej grupie wiekowej. Przewiduje się wyróżnienia.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie "złotych piór" nastąpi najpóźniej do 15 grudnia 2011 roku, o czym laureaci zostaną powiadomieni.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego