Typy psychologiczne

     Jest to książka o typach mówi w zasadzie o konfrontacji jednostki ze światem, o jej stosunku do ludzi i rzeczy. Bo właśnie to, do jakiego typu psychologicznego należymy, określa i z góry ogranicza nasze sądy.
Książka opisuje różne aspekty świadomości, możliwe postawy wobec świata, a tym samym stanowi opis psychologii świadomości rozważanej, by tak rzec, z klinicznego punktu widzenia.

 

Książka o typach wyraża pogląd, że wszystkie sądy człowieka są ograniczone, zależą od jego typu, i że każdy punkt widzenia jest względny. 

Dzieci z zburzeniami zachowania, emocji, mowy.

Wśród publikacji dostępnych na polskim rynku wydawniczym można spotkać prace poruszające różne aspekty zaburzeń, ale znacznie trudniej znaleźć takie, które zagadnienie to ujmowałyby w sposób wyczerpujący, a jednocześnie tak praktyczny. Ogromnym walorem książki są liczne przykłady i opisy zaburzeń zachowania, emocji i mowy. Przedstawione jest ich tło rodzinne, przebieg terapii oraz skutki dla bliskich i odległych losów dziecka. Zostały one zaczerpnięte zarówno z własnej praktyki autora, jak również z literatury, Internetu i wspomnień rodziców. Opis każdego przypadku zawiera cenny komentarz.

Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego

Monografia jest wynikiem wieloletnich badań Autorki nad dynamiką rozwoju systemu kształcenia integracyjnego w Polsce z uwzględnieniem przemian w zakresie dostosowań architektonicznych, bazy dydaktycznej, charakterystyki ilościowej i jakościowej środowiska uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli i innych specjalistów zatrudnionych w placówkach kształcenia integracyjnego, a także instytucji wspierających oświatowe działania integracyjne w naszym kraju. Ukazuje więc pełną panoramę kształcenia integracyjnego w Polsce w podanych w tytule cezurach czasowych.

Psychosynteza w edukacji

Książka ma charakter naukowo-badawczy. Celem jej jest pokazanie edukacyjnych walorów psychosyntezy w harmonijnym rozwoju człowieka i promocji holistycznego zdrowia. Książka ma walory dydaktyczne, pozwalające na zastosowanie psychosyntezy w pedagogice - w edukacji samego siebie, jak również w medycynie i pielęgniarstwie - promocji zdrowia, humanizacji zawodów medycznych, w psychologii, jak i w naukach o zarządzaniu i w ekologii.

 

Psychologia dla bystrzaków

Z uwagi na to, że proces rozwoju psychologicznego zaczyna się w momencie poczęcia, autor "Psychologii dla bystrzaków" nie tylko zaznajamia nas z psychologią dorosłych, ale opisuje także przebieg ciąży i analizuje rozwój płodu. Pokazuje, jak wygląda rozwój psychologiczny dzieci, nastolatków i dorosłych oraz uświadamia z jakimi zmianami jest on związany. Pozycja ta jest więc uniwersalną lekturą dla osób w każdym wieku. Spodoba się tym, których interesuje zachowanie ludzkie w codziennych sytuacjach.

Antypodręcznik filozofii

Antypodręcznik filozofii, jest syntezą doświadczenia nauczycielskiego Onfrey'a. Książka zawiera rzetelną, a jednocześnie prowokującą propozycję programu nauczania filozofii. Onfrey podejmuje klasyczne tematy jak natura, sztuka, technika, wolność, rozum, prawda. Jednocześnie, zgodnie z sokratejską tradycją uprawiania filozofii jako debaty osadzonej w realiach codziennego życia uczniów i nauczycieli, w błyskotliwy sposób podejmuje takie tematy jak picie/niepicie alkoholu, palenie ziela, przemoc, lekceważenie regulaminów, masturbacja, kanibalizm i inne.

Subskrybuj to źródło RSS