Historia biblioteki

 

 

7 czerwca 1946 roku, w Gubinie powstała  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

    

Pierwszą siedzibą był Dom Społeczny przy ulicy Piastowskiej 57, a jej kierownikiem została Jadwiga Marcolla, a pierwszą bibliotekarką pani Michalina Olszewska.

       

Księgozbiór tworzyły książki ofiarowane przez mieszkańców miasta i różne instytucje. W darze od  Polonii amerykańskiej biblioteka otrzymała wiele pozycji z polskiej literatury klasycznej.

Minusem było to, iż były to przede wszystkim wieloegzemplarzowe dzieła, co stanowiło bardziej o ilości niż jakości oferty biblioteki.      

 

Inicjatywa Naczelnej Dyrekcji Bibliotek pozwoliła wzbogacić księgozbiory bibliotek tworzonych na Ziemiach Zachodnich przesyłając im z wydawnictw literaturę według wykazów „Książki dla Ziem Zachodnich”.

Umożliwiło to ustanowienie 17 kwietnia 1946 roku Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi.                 

Pierwszego zakupu książek ze środków własnych biblioteka dokonała w lutym 1947 roku. A pierwszą zakupioną książką była „Dag córka Kasi” Lilian Seymour-Tułasiewicz .            

 

Ze względu na coraz większe potrzeby lokalowe biblioteki przeniesiono ją w 1947 roku na ulicę Oświęcimską 4    

 

 

Do 1950 roku korzystanie z biblioteki było odpłatne. Opłata miesięczna była wysoka, jak na ówczesne czasy, wynosiła od 10 do 30 złotych.         

 

 

W 1951 roku nastąpiła kolejna przeprowadzka, do budynku przy ulicy Wilhelma Piecka 1 (obecnie Różana – komisariat Policji). 

Kierownictwo placówki przejęła Maria Sibińska, która pracowała w bibliotece do 1 września 1987 roku pełniąc funkcje: PO dyrektora i kierownika Działu Udostępniania Zbiorów.     

    

 

Zlikwidowanie w 1961 roku powiatu gubińskiego spowodowało wiele administracyjnych zmian w funkcjonowaniu biblioteki.

Zmieniono nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną, nastąpiły utrudnienia w pracy instrukcyjno-metodycznej ze względu na podległość merytoryczną do Lubska.

Mimo tych trudności biblioteka ciągle się rozwijała i była obecna w życiu mieszkańców poprzez organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. Gośćmi byli między innymi: Marian Brandys promujący książkę "O królach i kapuście", Wojciech Żukrowski – powieściopisarz, doc. dr Lech Aleksander Godlewski – opisujący wrażenia z podróży w książce "Wyspy Polinezji", Janina Brzostowska - poetka, tłumaczka ,powieściopisarka, Zofia Bystrzycka –powieściopisarka.    

 

Kolejny raz biblioteka zmienia lokalizację, od 1962 roku mieści się przy ulicy Juliusza Słowackiego 1.       

 

 

I tam w 1964 roku powstaje Oddział dla Dzieci.             

 

 

Na wniosek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze i przy akceptacji władz miasta i gminy Gubin 2 stycznia 1978 roku powstaje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, której dyrektorem zostaje Maria Weretka.       

 

 

W 1979 roku w skład BPMiG wchodzi 8 wiejskich filii bibliotecznych, jedna miejska i 31 punktów bibliotecznych (między innymi w Szpitalu Miejskim i w zakładach CFG w Guben). Mimo trudności finansowych już wtedy bibliotekę odwiedzało wielu wspaniałych twórców.

Byli to między innymi: Arkady Fiedler, Alina i Czesław Centkiewiczowie, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Zbigniew Ryndak, Henryk Szylkin, Marian Reniak, Marian Brandys, Jerzy Mańkowski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, Michał Kaziów, Wiesław Hładkiewicz, Emilia Waśniowska.

1 września1982 roku  na dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy powołano Romana Niparko, który pełnił tę funkcję do 27.07.2020 roku - z półtoraroczną przerwą w latach 1983-1985 – wtedy kierował biblioteką Dariusz Andrzejewski.   

Od 28 lipca 2020 roku funkcję dyrektora pełni Ewa Dąbek.

Kierownicy I Dyrektorzy : Jadwiga Marcolla 1946-1951, Maria Sibińska 1951- 1977,  Maria Weretka 1978 -1982, Roman Niparko 1982 – 1983, Dariusz Andrzejewski 1983 – 1985, Roman Niparko 1985 - 27.07.2020, Ewa Dąbek 28.07.2020 - ...

Bibliotekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie w latach 1946-2016 : Adamczyk Mariola, Banach Irena, Borowska Danuta, Chmielewska Krystyna , Czarniak Bogusława, Czybir Alina, Dąbek Ewa, Dąbkiewicz Marzanna, Domań Bogusława, Dubiel Mirosława, Ewiak-Onichimowska Zenona, Fesiuk Leszek, Golan Teresa,Górnik Janina, Górska Agata, Gryzwald Ewa,Jachimowicz Grażyna, Juda Anna, Kaczmarek Danuta, Kowalczyk Beata, Kozerowska Grażyna,Kruk Ewa, Krzysztof Elżbieta, Krzywicka Jolanta, Kula Danuta, Kurczyna Iwona, Lis Jolanta, Lubgan Urszula, Łyskawa Anna, Marciniak Grażyna, Maścienica Barbara, Maternik Agnieszka, Nazgowicz Anna, Nowaczyk Jolanta, Przygodzińska Bożena, Ragin Anna, Rusin Dariusz, Sibińska Grażyna, Szczęsna Dorota, Szostakiewicz Regina, Śmiejan Jolanta, Śmiejan Żanetta, Wiereszko Wioletta, Wojtasiewicz Ewa, Żywicka Elżbieta.   

Pracownicy Administracji Miejskiej Biblioteki Publicznej W  Gubinie w latach 1946-2016: Adamkiewicz Józefa, Banach Zofia, Baran Anna, Błaszyńska Stanisława, Czopowska Helena, Czuba Maria, Durska Józefa, Gancarz Janina, Grunwald Irena, Matłacka Bogusława, Mikulska Leokadia, Rymaszewska Janina, Stradowski Henryk , Szymaniec Bożena, Walkowiak Teresa, Wieczorek Marzena. 

 

1 października 1985 roku  Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gubinie z lokalu przy ul. Słowackiego przeniesiono do północnego skrzydła Ratusza Miejskiego przy ul. Westerplatte 14.  

     

Warunki lokalowe pozwalały na organizowanie wielu spotkań .

Gośćmi biblioteki w latach 80-tych i 90-tych byli:  Tadeusz Kajan, Hieronim Szczegóła, Igor Szachonilidze, Alfred Siatecki, Igor Suchomiera, Nikołaj Gałuszonow, Bohdan Orlen, Włodzimierz Chrzanowski, Władysław Korcz, Ewa Ferenc, Krystyna Nepomucka, Joanna Podolska, Roman Samsel, Wanda Chotomska, Krzysztof Fedorowicz, Tadeusz Szyfer, Stefan Jażdżewski, Zdzisław Łączkowski, Witold St. Michałowski, Piotr Kłysz, Julian Kawalec, Adam Ziemianin, Henryk Ryszard Zarewicz-Żuchowski, Dorota Terakowska, Czesław Sobkowiak, Czesław Markiewicz, Mieczysław Wojecki, Marian Łysakowski, Krzysztof Patek, Eugeniusz Kurzawa, Mirosław Kuleba, Zygmunt Kowalczuk.           

Spotkanie z Wandą Chotomską

Do lat 90-tych rynek wydawniczy był dużo, dużo skromniejszy niż teraz. Popularnością wśród czytających cieszyła się beletrystyczna seria wydawnicza Państwowego Instytutu Wydawniczego  „Klub Interesującej Książki”, kryminały i literatura obyczajowo – historyczna. Zmiany lat późniejszych to przede wszystkim komputeryzacja biblioteki , oraz ogromny wybór literatury światowej.