Historia biblioteki

70-lecie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie 1946 – 2016    

 

7 czerwca 1946 roku, w Gubinie powstała  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

    

Pierwszą siedzibą był Dom Społeczny przy ulicy Piastowskiej 57, a jej kierownikiem została Jadwiga Marcolla, a pierwszą bibliotekarką pani Michalina Olszewska.

       

Księgozbiór tworzyły książki ofiarowane przez mieszkańców miasta i różne instytucje. W darze od  Polonii amerykańskiej biblioteka otrzymała wiele pozycji z polskiej literatury klasycznej.

Minusem było to, iż były to przede wszystkim wieloegzemplarzowe dzieła, co stanowiło bardziej o ilości niż jakości oferty biblioteki.      

 

Inicjatywa Naczelnej Dyrekcji Bibliotek pozwoliła wzbogacić księgozbiory bibliotek tworzonych na Ziemiach Zachodnich przesyłając im z wydawnictw literaturę według wykazów „Książki dla Ziem Zachodnich”.

Umożliwiło to ustanowienie 17 kwietnia 1946 roku Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi.                 

Pierwszego zakupu książek ze środków własnych biblioteka dokonała w lutym 1947 roku. A pierwszą zakupioną książką była „Dag córka Kasi” Lilian Seymour-Tułasiewicz .            

 

Ze względu na coraz większe potrzeby lokalowe biblioteki przeniesiono ją w 1947 roku na ulicę Oświęcimską 4    

 

Do 1950 roku korzystanie z biblioteki było odpłatne. Opłata miesięczna była wysoka, jak na ówczesne czasy, wynosiła od 10 do 30 złotych.         

 

W 1951 roku nastąpiła kolejna przeprowadzka, do budynku przy ulicy Wilhelma Piecka 1 (obecnie Różana – komisariat Policji). 

Kierownictwo placówki przejęła Maria Sibińska, która pracowała w bibliotece do 1 września 1987 roku pełniąc funkcje: PO dyrektora i kierownika Działu Udostępniania Zbiorów.     

    

Zlikwidowanie w 1961 roku powiatu gubińskiego spowodowało wiele administracyjnych zmian w funkcjonowaniu biblioteki.

Zmieniono nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną, nastąpiły utrudnienia w pracy instrukcyjno-metodycznej ze względu na podległość merytoryczną do Lubska.

Mimo tych trudności biblioteka ciągle się rozwijała i była obecna w życiu mieszkańców poprzez organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. Gośćmi byli między innymi: Marian Brandys promujący książkę "O królach i kapuście", Wojciech Żukrowski – powieściopisarz, doc. dr Lech Aleksander Godlewski – opisujący wrażenia z podróży w książce "Wyspy Polinezji", Janina Brzostowska - poetka, tłumaczka ,powieściopisarka, Zofia Bystrzycka –powieściopisarka.     

Kolejny raz biblioteka zmienia lokalizację, od 1962 roku mieści się przy ulicy Juliusza Słowackiego 1.       

 

I tam w 1964 roku powstaje Oddział dla Dzieci.             

 

Na wniosek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze i przy akceptacji władz miasta i gminy Gubin 2 stycznia 1978 roku powstaje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, której dyrektorem zostaje Maria Weretka.       

 

W 1979 roku w skład BPMiG wchodzi 8 wiejskich filii bibliotecznych, jedna miejska i 31 punktów bibliotecznych (między innymi w Szpitalu Miejskim i w zakładach CFG w Guben). Mimo trudności finansowych już wtedy bibliotekę odwiedzało wielu wspaniałych twórców.

Byli to między innymi: Arkady Fiedler, Alina i Czesław Centkiewiczowie, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Zbigniew Ryndak, Henryk Szylkin, Marian Reniak, Marian Brandys, Jerzy Mańkowski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, Michał Kaziów, Wiesław Hładkiewicz, Emilia Waśniowska.

1 września1982 roku  na dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy powołano Romana Niparko, który pełnił tę funkcję do 27.07.2020 roku - z półtoraroczną przerwą w latach 1983-1985 – wtedy kierował biblioteką Dariusz Andrzejewski.   

Od 28 lipca 2020 roku funkcję dyrektora pełni Ewa Dąbek.

Kierownicy I Dyrektorzy : Jadwiga Marcolla 1946-1951, Maria Sibińska 1951- 1977,  Maria Weretka 1978 -1982, Roman Niparko 1982 – 1983, Dariusz Andrzejewski 1983 – 1985, Roman Niparko 1985 - 27.07.2020, Ewa Dąbek 28.07.2020 - ...

Bibliotekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie w latach 1946-2016 : Adamczyk Mariola, Banach Irena, Borowska Danuta, Chmielewska Krystyna , Czarniak Bogusława, Czybir Alina, Dąbek Ewa, Dąbkiewicz Marzanna, Domań Bogusława, Dubiel Mirosława, Ewiak-Onichimowska Zenona, Fesiuk Leszek, Golan Teresa,Górnik Janina, Górska Agata, Gryzwald Ewa,Jachimowicz Grażyna, Juda Anna, Kaczmarek Danuta, Kowalczyk Beata, Kozerowska Grażyna,Kruk Ewa, Krzysztof Elżbieta, Krzywicka Jolanta, Kula Danuta, Kurczyna Iwona, Lis Jolanta, Lubgan Urszula, Łyskawa Anna, Marciniak Grażyna, Maścienica Barbara, Maternik Agnieszka, Nazgowicz Anna, Nowaczyk Jolanta, Przygodzińska Bożena, Ragin Anna, Rusin Dariusz, Sibińska Grażyna, Szczęsna Dorota, Szostakiewicz Regina, Śmiejan Jolanta, Śmiejan Żanetta, Wiereszko Wioletta, Wojtasiewicz Ewa, Żywicka Elżbieta.   

Pracownicy Administracji Miejskiej Biblioteki Publicznej W  Gubinie w latach 1946-2016: Adamkiewicz Józefa, Banach Zofia, Baran Anna, Błaszyńska Stanisława, Czopowska Helena, Czuba Maria, Durska Józefa, Gancarz Janina, Grunwald Irena, Matłacka Bogusława, Mikulska Leokadia, Rymaszewska Janina, Stradowski Henryk , Szymaniec Bożena, Walkowiak Teresa, Wieczorek Marzena. 

1 października 1985 roku  Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gubinie z lokalu przy ul. Słowackiego przeniesiono do północnego skrzydła Ratusza Miejskiego przy ul. Westerplatte 14.  

     

Warunki lokalowe pozwalały na organizowanie wielu spotkań .

Gośćmi biblioteki w latach 80-tych i 90-tych byli:  Tadeusz Kajan, Hieronim Szczegóła, Igor Szachonilidze, Alfred Siatecki, Igor Suchomiera, Nikołaj Gałuszonow, Bohdan Orlen, Włodzimierz Chrzanowski, Władysław Korcz, Ewa Ferenc, Krystyna Nepomucka, Joanna Podolska, Roman Samsel, Wanda Chotomska, Krzysztof Fedorowicz, Tadeusz Szyfer, Stefan Jażdżewski, Zdzisław Łączkowski, Witold St. Michałowski, Piotr Kłysz, Julian Kawalec, Adam Ziemianin, Henryk Ryszard Zarewicz-Żuchowski, Dorota Terakowska, Czesław Sobkowiak, Czesław Markiewicz, Mieczysław Wojecki, Marian Łysakowski, Krzysztof Patek, Eugeniusz Kurzawa, Mirosław Kuleba, Zygmunt Kowalczuk.           

Spotkanie z Wandą Chotomską

Do lat 90-tych rynek wydawniczy był dużo, dużo skromniejszy niż teraz. Popularnością wśród czytających cieszyła się beletrystyczna seria wydawnicza Państwowego Instytutu Wydawniczego  „Klub Interesującej Książki”, kryminały i literatura obyczajowo – historyczna. Zmiany lat późniejszych to przede wszystkim komputeryzacja biblioteki , oraz ogromny wybór literatury światowej.   

OBECNIE…  

Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie zajmuje 741 m2 powierzchni w północnym skrzydle Ratusza Miejskiego.       

 

 Na trzech piętrach znajdują się następujące działy: 

 I – Oddział dla Dorosłych: Wypożyczalnia, Czytelnia, Czytelnia prasy.              

      Bibliotekarze: Ewa Dąbek, Ewa Gryzwald        

II – Oddział dla Dzieci: Wypożyczalnia, Czytelnia, Czytelnia internetowa.        

      Bibliotekarze: Zenona Ewiak-Onichimowska, Agnieszka Maternik.  

Atrakcją Oddziału dla Dzieci są papużki oraz kącik zabaw.      

Przedstawienie z okazji Dnia Bibliotekarza Organizatorzy: Przedszkole Miejskie nr 1 i Przedszkole Miejskie nr 3

III – Oddział Pedagogiczny: Wypożyczalnia, Czytelnia, Czytelnia prasy specjalistycznej.

       Bibliotekarz: Regina Szostakiewicz.

Oddział Pedagogiczny został przyłączony do MBP w 2010 roku.   

 

Czytelnikami MBP są głównie mieszkańcy miasta i gminy Gubin oraz osoby polskiego pochodzenia mieszkające w Niemczech.                  

Księgozbiór liczy ponad 56 000 egzemplarzy. Odchodzi się od tradycyjnych katalogów kartkowych.         

 

Ich rolę przejął katalog komputerowy OPAC, dzięki któremu można zapoznać się z ofertą wszystkich bibliotek w województwie.        

 

Idąc z postępem czasu i naprzeciw oczekiwaniom czytelników (osoby niewidome i niedowidzące, pracujące za granicą, zawodowi kierowcy i inni) biblioteka wzbogaca swoje zbiory o audiobooki.  

Czytelnia prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną. Jest to usługa, która pozwala na sprowadzenie poszukiwanej przez czytelnika pozycji z odległych bibliotek. Również wysyłane są książki z Gubina na prośbę innych placówek.   

W czytelni czasopism biblioteka oferuje mieszkańcom wiele tytułów czasopism od prasy codziennej i lokalnej, po hobbystyczną i popularnonaukową.    

Główne zadania biblioteki to gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki. Ale również zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.   Coraz większego tempa nabiera proces unowocześniania wszystkich dziedzin życia społecznego. Zmieniają się nasze miasta, urzędy, instytucje, modele kształcenia. Zmienia się też biblioteka. Biblioteka jest instytucją, zapewniającą ciągłość rozwoju kulturalnego i naukowego gminy, regionu, kraju, promującą kulturę, wspierającą zachowanie i budowanie tożsamości kulturalnej, pomagającą ludziom w ich rozwoju i w polepszeniu życia.   Dziś funkcje, jakie pełni biblioteka, dalece wykraczają poza wypożyczanie książek. W bibliotece można nie tylko czytać książki, przeglądać gazety, ale też korzystać z Internetu, zapłacić rachunki, szukać pracy w internetowych ogłoszeniach. Biblioteka jest miejscem edukacji dorosłych, w którym można np. nauczyć się za darmo korzystania z Internetu.    

Strona internetowa biblioteki www.biblioteka.gubin.pl  i fanpage na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/mbpgubin  umożliwiają wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z bieżącą ofertą dotyczącą spotkań autorskich, wystaw i innych imprez promujących czytelnictwo wśród społeczności lokalnej.     

„Babska poezja amatorska”

Przy bibliotece funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki, który rozpoczął swoją działalność 22 kwietnia 2009 roku. Do klubu należy dziesięć pań, moderatorem jest Ewa Dąbek.          

 

Na comiesięcznych spotkaniach omawiane są wybrane książki, które później polecane są naszym czytelnikom.      

 

Klubowiczki uczestniczą w spotkaniach autorskich zarówno odbywających się w naszej bibliotece, jak i w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.     

Spotkanie z Katarzyną Enerlich

Biorą też udział w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Instytut Książki, odnosząc na tym szczeblu sukcesy: Konkurs pt. „Tajne Państwo” przez wygrany Renatę Majorek.        

 

W ostatnim dziesięcioleciu w bibliotece można było się spotkać między innymi z: Alfredem Siateckim, Marią Czubaszek, Janem Pawłem Krasnodębskim, Pawłem Zawistowskim, Mariuszem Czubajem, Krzysztofem Wielickim, Stefanem Pilaczyńskim, Wiesławem Łabęckim, Krzysztofem Koziołkiem, Zbigniewem Kozłowskim, Januszem Koniuszem, Barbarą Meder, Małgorzatą Brol, Zygmuntem Traczykiem, Tadeuszem Chudeckim, Rolandem Hellmannem, Barbarą Iskrą – Kozińską, Krzysztofem Ptakiem, Stanisławem Turowskim, Włodzimierzem Rogowskim, Olegiem Sanockim, Kaśką Janiną Izdebską, Julianem Lewandowskim, Andreasem Peterem, Sławomirem Koprem, Izabellą Klebańską, Michałem Zabłockim, Adamem Bolesławem Wierzbickim, Renatą Piątkowską,  Marią Ulatowską, Jackiem Skowrońskim, Barbarą Kosmowską, Katarzyną Enerlich, Jerzym Czabatorem, Adolfem Ledą, Mirosławem Kowzanem, Piotrem Szelągowskim, Daną Newelską, Lonni Furste, Józefą Dolatą, Wojciechem Jachimowiczem, Anną Konstanty, ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zalewskim, Marcinem Brykczyńskim, Jolantą Marcollą, Olgą Rudnicką, Zbigniewem Kołbą, Zygfrydem Gwizdalskim, Wojciechem Cesarzem    

 

Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską

Miejska Biblioteka Publiczna każdego roku bierze udział w ogólnopolskiej akcji  „Czytam w podróży… Herberta”. Celem tego wspólnego projektu Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół jest upowszechnianie twórczości poety. Każdy odwiedzający bibliotekę otrzymuje zakładkę z fragmentem utworu.

Od wielu już lat jest uczestnikiem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Akcja rozpoczęta w 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju. Bibliotekarki czytają dzieciom nie tylko w bibliotece. Są zapraszane do szkół i przedszkoli, gdzie mogą zaprezentować interesującą bajkę.    

   

Wiele imprez odbywa się poza murami Ratusza.  

Od wielu, wielu lat wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy poprzez kiermasze książek, dokładając się tym samym do tego szczytnego celu.             

     

Coroczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” połączony jest ze spotkaniami z ciekawymi ludźmi, poznawaniem okolic Gubina i obdarowywaniem spotkanych mieszkańców książkami i zakładkami informacyjnymi biblioteki. 

   

    

Do tej pory bibliotekarze i uczestnicy rajdu byli w: Kosarzynie, Chlebowie, Jazowie, Gębicach i Dzikowie.                        

Wiosnę nad Nysą tradycyjnie już rozpoczynana jest konkursem literackim dla młodzieży z gubińskich szkół średnich. Tematyka zmagań konkursowych nawiązuje do patronów danego roku wybranych przez władze RP . W 2016 roku bohaterem konkursu był Henryk Sienkiewicz.        

 

Cykliczną imprezą jest organizowana przez Dyskusyjny Klub Książki Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z Gubińskim Domem Kultury i Klubem Kobiet Niezależnych „Wyspa Literacka”.        

   

Do tej pory gościliśmy byli Jan Nowicki, Joanna Szczepkowska i Daniel Olbrychski, Stanisław Tym, Artur BarciśArtur Andrus, Krzysztof Zanussi którzy po spotkaniu z publicznością sadzą drzewka na Wyspie Teatralnej.                     

 

W 2016 roku DKK  uczestniczył w Światowych Dniach Kultury we Wrocławiu.   

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. 

   

Czytanie zostało nazwane "narodowym" aby podkreślić jego powszechny charakter.  

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.  Do akcji w Gubinie dołączyli również przedstawiciele władz miasta, Rady Miejskiej oraz różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i kulturalnego czytając  wybrane fragmenty utworów.             

Prawdopodobnie Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie jest  jedyną biblioteką w Polsce, która prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z udziałem zwierząt. Spotkania z psami zyskują coraz większą popularność, odbywają się zazwyczaj na terenie placówki oświatowej. Taka integracja jest ważna zwłaszcza dla dzieci, które w domu nie mają zwierzęcia.       

Zajęcia w Przedszkolu Miejskim nr 3

Kontakt z psem może przynieść dzieciom wiele korzyści - dziecko uczy się odpowiedzialności, a także poznaje zasady bezpieczeństwa w kontaktach z czworonogami.       

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2

Dowiaduje się również jakie potrzeby mają zwierzęta i jak należy się nimi opiekować i jak pomagać tym, które nie mają domu. Wiedzę tę propaguje pani Agnieszka Maternik.

Zajęcia w Przedszkolu Miejskim nr 1

Biblioteka współpracuje z: Gubińskim Towarzystwem Kultury, które swą siedzibę ma w pomieszczeniach biblioteki, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskim Domem Kultury, Klubem Kobiet Niezależnych, Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz z lokalnymi placówkami oświatowymi.   

Nie samą pracą człowiek żyje…        

Corocznie obchodzone majowe święta: Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek są okazją do spotkań, które zazwyczaj odbywają się w plenerze, w różnych miejscach województwa (Przytok, Lubniewice, Łagów Lubuski, Przylep, Łęknica, Marianka i inne)             

 

Gubińscy bibliotekarze należący do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mają możliwość uczestniczyć w wycieczkach krajowych i zagranicznych. Zwiedzili między innymi Paryż i Lazurowe Wybrzeże, Londyn, Węgry, Ukrainę i Szkocję. 

Wyjazdy krajowe, często połączone z seminariami szkoleniowymi. Odwiedzając biblioteki mieli okazję zapoznać się z ich działalnością oraz wymienić doświadczeniami. Niektóre rozwiązania zastosowano w gubińskiej placówce.       

Na Targach Książki, w Krakowie i w Warszawie spotykali się z autorami książek i ludźmi kultury. Zakupione tam pozycje, opatrzone autografami trafiły na półki naszej biblioteki.      

By wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców i rozszerzać swoją ofertę bibliotekarze biorą udział w szkoleniach.

Szkolenia najczęściej organizuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim. Mają one pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych, służyć podniesieniu prestiżu biblioteki i zmianie postrzegania jej funkcji przez społeczeństwo.

W 2013 roku wzięli udział w cyklu szkoleń z Programu Rozwoju Bibliotek. Istotą projektu PRB jest wspieranie bibliotek publicznych w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. A dzieje się tak między innymi dlatego, że przystępując do programu pozyskano między innymi nowy sprzęt komputerowy. 

 

Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.          

PRACOWNICY BIBLIOTEKI:

od lewej stoją: Ewa Gryzwald, Ewa Dąbek, Agnieszka Maternik, Regina Szostakiewicz, Zenona Ewiak-Onichimowska, Roman Niparko (do 27.07.2020)

Ostatnio zmienianywtorek, 15 wrzesień 2020 13:48
Powrót na górę