Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 Język ojczysty : język pierwszy, język rodzimy, język wyjściowy

– pierwszy poznawany i doświadczany przez człowieka język, a precyzyjniej – rodzima odmiana językowa, w której porozumiewa się z otoczeniem.

Środkiem porozumiewania się we wszystkich dziedzinach życia przez wszystkich członków społeczności  narodowej jest język ogólnonarodowy [ inaczej : ogólny, literacki, kulturalny ]

Jest upowszechniany przez szkołę, literaturę, naukę, mass media. Podlega kodyfikacji - jego normy upowszechnia się w podręcznikach gramatyki, a zasoby leksykalne zbiera się w słownikach.

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO w 1999r.

Zapraszamy na wystawę książkową, która ma na celu poszerzenie wiedzy na temat języka polskiego oraz podkreśla znaczenie języka ojczystego dla jakości edukacji.

                                      

 

Powrót na górę