Radzenie sobie ze stresem społecznie nieprzystosowanych uczniów szkól ponadgimnazjalnych

Radzenie sobie ze stresem społecznie nieprzystosowanych uczniów szkól ponadgimnazjalnych

    Autorka podejmuje interesujący temat, rzadko tak dogłębnie rozważany w literaturze resocjalizacyjnej. Należy docenić bogaty materiał badawczy, poprawność analityczną, metodologiczną, a także rzetelność i sposób prezentowania zarówno teorii, jak i wniosków wynikających z badań. Książka jest godna polecenia nauczycielom, wychowawcom, socjologom, a także studentom kierunków pedagogicznych. 

Ostatnio zmienianyśroda, 30 listopad 2016 08:36
Powrót na górę