Ewa Dąbek

Ewa Dąbek

URL strony:

Realizowane projekty

2021

1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0

MBP w Gubinie w 2021 roku otrzymała 9 tys. zł dofinansowania.

2. Dyskusyjny Klub Książki MBP w Gubinie - Instytut Książki/ WiMBP w Zielonej Górze

                                                                  

3. Liga eSzkoła NUTS 3 - Zielonogórski. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

( działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej")

                               

4. "Mała książka - wielki człowiek"- kampania społeczna Instytutu Książki

                                                        

Anna Król

Anna Król – pisarka, z wykształcenia teatrolożka. Autorka książek Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie oraz Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia. W 2012 r. stworzyła Fundację „Kultura nie boli”, jest pomysłodawczynią i dyrektorką międzynarodowego Big Book Festival, kieruje Big Book Cafe  centrum innowacji literackich, reżyseruje spektakle i wydarzenia artystyczne. Kocha naturę i góry. Wspina się, jest taterniczką.

Anna Król, zainspirowana wyczynami pierwszych taterniczek, wyrusza ich śladem. Powtarza niełatwe przejścia pionierek: Wandy Herse, Ireny Pawlewskiej, Heleny Dłuskiej, sióstr Skotnicówien. Wspina się na Mnicha, Zamarłą Turnię, pokonuje Orlą Perć.

„Kamienny sufit. Opowieść o pierwszych taterniczkach” to historia polskiego feminizmu w sercu Tatr, opowieść o marzycielkach i zuchwałych indywidualistkach. O śmiałości bycia pierwszą i wielkiej potrzebie spełnienia. A także o Tatrach, które pozostają sprawdzianem wewnętrznej siły dla każdej i każdego, kto zapragnie ich szczytów.

Zbigniew Rokita

Zbigniew Rokita jest polskim dziennikarzem oraz reporterem. Publikował między innymi w "Tygodniku Powszechnym", "Polityce" i "Dzienniku Gazecie Prawnej", a przez pięć lat, w okresie od 2012 do 2018 roku, pełnił funkcję redaktora "Nowej Europy Wschodniej". Do jego szczególnych zainteresowań należy tematyka Europy Środkowo-Wschodniej. Prócz "Kajś. Opowieści o Górnym Śląsku" stworzył takie dzieła, jak "Rzeczpospolita atlantycka", "Na końcu języka" oraz "Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium".

  Zbigniew Rokita za „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” otrzymał podwójne wyróżnienie : Nagrodę Literacką Nike 2021 i Nike Czytelników.

"Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku", opublikowana przez Wydawnictwo Czarne, należy do reportażu bardzo osobistego i poruszającego. Autor Zbigniew Rokita, jak sam przyznaje, przez znaczną część swojego życia starał się wypierać swojego śląskiego dziedzictwa, traktując je jako coś wstydliwego i "niewygodnego". Skutkowało to tym samym totalną niewiedzą o historii owego regionu, jako że w powszechnej polskiej świadomości jej temat jest podejmowany niechętnie lub z dużym przeinaczeniem faktów.

Subskrybuj to źródło RSS