Złote Pióro

Złote Pióro

R E G U L A M I N

XXI KONKURS LITERACKI im. TADEUSZA FIRLEJA O „ZŁOTE PIÓRO”

Organizatorem konkursu jest Gubińskie Towarzystwo Kultury z siedzibą w Gubinie ul. Westerplatte 14,66-620 Gubin (adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Organizatorzy czekają na utwory z dziedziny poezji i prozy – w tym szeroko rozumianej publicystki (opowiadania, pamiętniki, artykuły, reportaże) o tematyce dowolnej. Prace będą ocenianie przez Jury powołane przez Organizatora, w skład którego wejdą pisarze, poeci i pedagodzy związani  z Gubińskim Towarzystwem Kultury.Konkurs jest adresowany do osób, które ukończyła  szesnasty rok życia (do 31 października br.) i zamieszkują na terenach zachodnich województw naszego kraju (Dolnośląskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie).

Objętość nadsyłanych tekstów winna wynosić: z poezji- zestaw trzech do pięciu wierszy, z prozy – tekst do sześciu stron  maszynopisu (10800 znaków ze spacjami).

Autor może zgłosić pracę tylko w jednej kategorii.

Utwory (wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach) w trzech egzemplarzach należy podpisać godłem. Do tekstów dołączyć trzeba zaklejona kopertę z imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania i kontaktem telefonicznym lub e-mailem, a także zamieszczonym poniżej oświadczeniem.

Materiały konkursowe nie będą zwracane. Fakt ich nadesłania oznacza zgodę autora na publikację przez organizatora konkursu bez honorarium. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacja regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Prace oznaczone: Poezja; Proza; należy przesyłać na adres: Gubińskie Towarzystwo Kultury ul. Westerplatte 14 (Miejska Biblioteka  Publiczna) 66 -620 Gubin w terminie do 15 października 2019 r. oraz przekazać na

adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konkurs Literacki”.

Jury przyzna „Złote Pióra” zależnie od wartości tekstów.

W kategoriach: Poezja i Proza przewiduje się nagrody w wysokości: 500,-zł, 400,-zł, 300,-zł oraz wyróżnienia rzeczowe.

Rozstrzygnięcia Jury i Organizatora maja charakter ostateczny.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz „Złotych Piór” nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2019 r. o czym laureaci zostaną powiadomieni.

Odbiór  nagród osobiście lub przez osobę upoważnioną.

...............................................................................................................................................................................................................

 

Oświadczenie uczestnika:

Ja ………………………….. oświadczam, że przesłana na konkurs praca nie była wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach.

Wyrażam zgodę na jej publikację w pokłosiu konkursu bez wynagrodzenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w opisie nadesłanej pracy wyłącznie do celów konkursowych  zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przekazaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych).

………………………………….

Data, podpis

 

Więcej w tej kategorii: « Zaproszenie Ogłoszenie !!! »
Powrót na górę