XXIII KONKURS LITERACKI im. TADEUSZA FIRLEJA o „ZŁOTE PIÓRO”

XXIII KONKURS LITERACKI im. TADEUSZA FIRLEJA o „ZŁOTE PIÓRO”

Gubińskie Towarzystwo Kultury po raz XXIII ogłasza

KONKURS LITERACKI im. TADEUSZA FIRLEJA o „ZŁOTE PIÓRO”

Regulamin:

XXIII  KONKURS  LITERACKI im. TADEUSZA FIRLEJA o „ZŁOTE PIÓRO”

Organizatorem konkursu jest Gubińskie Towarzystwo Kultury z siedzibą w Gubinie ul. Westerplatte 14,

66-620 Gubin (adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Organizatorzy czekają na utwory z dziedziny poezji i prozy – w tym szeroko rozumianej publicystyki (opowiadania, pamiętniki, artykuły, reportaże) o tematyce dowolnej. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora, w skład którego wejdą pisarze, poeci i pedagodzy związani z Gubińskim Towarzystwem Kultury.

Konkurs adresowany jest do osób, które zamieszkują na terenach zachodnich województw naszego kraju (Dolnośląskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie).

Objętość nadsyłanych tekstów winna wynosić: z poezji – zestaw trzech do pięciu wierszy, z prozy – tekst do dziesięciu stron maszynopisu (18000 znaków ze spacjami).

Autor może zgłosić pracę tylko w jednej kategorii.

Utwory (wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach) w trzech egzemplarzach należy podpisać godłem. Do tekstów dołączyć trzeba zaklejoną kopertę z imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania i kontaktem telefonicznym lub e-mailem, a także zamieszczonym poniżej oświadczeniem.

Materiały konkursowe nie będą zwracane. Fakt ich nadesłania oznacza zgodę autora na publikację przez organizatora konkursu bez honorarium. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Prace oznaczone: Poezja; Proza; należy przysyłać na adres:

 

Gubińskie Towarzystwo Kultury 

ul. Westerplatte 14 (Miejska Biblioteka Publiczna)

66-620 Gubin

w terminie do 31 grudnia 2021r. oraz przekazać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Jury przyzna „Złote Pióra” zależnie od wartości tekstów.

W kategoriach: Poezja i Proza przewiduje się nagrody finansowe ( w każdej kategorii) oraz wyróżnienia rzeczowe. 

Rozstrzygnięcia jury i organizatora mają charakter ostateczny.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz „Złotych Piór” nastąpi na początku roku 2022r. o czym laureaci zostaną powiadomieni. Odbiór nagród osobiście lub przez osobę upoważnioną. Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na przygotowanie gali nagrody zostaną wysłane pocztą.

Regulamin konkursu i oświadczenie zamieszczone są na stronie:  http://www.biblioteka.gubin.pl/

 

_______________________________________________________________________

 

Oświadczenie uczestnika:

Ja ………………………….. oświadczam, że przesłana na konkurs praca nie była wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach.

Wyrażam zgodę na jej publikację w pokłosiu konkursu bez wynagrodzenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w opisie nadesłanej pracy wyłącznie do celów konkursowych w rozumieniu Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 Nr. 133.

 

                                                                                            ………………………………….

                                                                                                   Data, podpis

_____________________________________________________________________

 

Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Gubińskie Towarzystwo Kultury z siedzibą w Gubinie, ul. Westerplatte 14

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO).

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach (nie dłużej niż przez 1 rok) lub do momentu wycofania zgody.

Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji konkursu.

Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, przed jej wycofaniem.

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika należy kierować w dowolnej formie pisemnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.

Więcej w tej kategorii: « Konkurs o "Złote Pióro" - PROZA
Powrót na górę