Zofia Mąkosa

Zofia Mąkosa


Spotkanie z autorką "Wendyjskiej winnicy" cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem w naszym mieście.

Niestety ze względu na COVID 19 musieliśmy ograniczyć liczbę uczestników. Zofia Mąkosa opowiadała o kulisach powstania tej "lubuskiej" trylogii, jej bohaterach oraz o swoich planach literackich. "Cierpkie grona", "Winne miasto" i "Dolina nadziei" to historie zwykłych ludzi, zarówno Polaków jak i Niemców, żyjących przed, w trakcie i po II wojnie na tych terenach. Wielka polityka, zagadnienia związane z wypędzeniami i przesiedleniami i ich wpływ na losy bohaterów stanowią ciekawą lekturę nie tylko dla Lubuszan ( padały pytania o przetłumaczenie tej trylogii na język niemiecki ). Dumni jesteśmy, że powstała tak piękna książka o naszych ziemiach, a historia Zielonej Góry opisana w "Winnym mieście" odkrywa nie łatwą jej przeszłość. Zofia Mąkosa, dwukrotnie nagrodzona Lubuskim Wawrzynem Literackim, jak przyznała na spotkaniu jest w trakcie pisania kolejnej książki, której akcja będzie się działa w XVII wieku również na tych terenach. Czekamy na nią z równą niecierpliwością jak czekaliśmy na kolejne tomy "Wendyjskiej winnicy". Mamy nadzieję ,że następne spotkanie z autorką odbędzie się bez COVID 19 i wszyscy zainteresowani będą mogli w nim uczestniczyć.
Ewa Dąbek

Powrót na górę