Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Gubińskie Mokradła

ARCHIWUM > Luty 2014

"To tylko dziesięć kilometrów. Gubińskie mokradła" - pięknie wydana, bogato ilustrowana fotografiami, pełna precyzyjnych opisów fauny i flory, przedstawiająca ekosystem o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych książka autorstwa Juliana Lewandowskiego była tematem spotkania autorskiego, które odbyło się 13 lutego o godzinie 17.00 w Czytelni Ogólnej MBP w Gubinie.

Autor o sobie:
"Z mokradłami jestem związany od młodych lat. Tu poznawałem rośliny i zwierzęta, i tu zdobywałem podstawową edukację przyrodniczą, o jakiej w szkole nie mogłem nawet pomarzyć.
Jestem człowiekiem z natury leniwym, dlatego bardziej lubię przyrodę obserwować niż o niej pisać.
Jednakże troska o zachowanie bogactwa przyrodniczego mojej rodzinnej Ziemi Gubińskiej zmusza mnie w istocie do porzucenia słodkiego lenistwa"

REZERWAT GUBIŃSKIE MOKRADŁA
O wartości Gubińskich Mokradeł decydują ich walory przyrodnicze, jednakże stanowią one również ciekawostkę pod innym względem. Rezerwat przyrody "Gubińskie Mokradła" jest pierwszą tego typu formą ochrony przyrody utworzoną na wniosek osoby prywatnej, właściciela gruntów pana Remigiusza Wachowiaka, na których w całości położony jest rezerwat.
"Gubińskie Mokradła" należą do grupy najcenniejszych terenów podmokłych województwa lubuskiego, leżą na północ od Gubina i częściowo znajdują się w granicach administracyjnych miasta. Zajmują rozległe, płaskie obniżenie na krawędzi doliny Nysy Łużyckiej.
Jest to obszar o powierzchni około 250 ha, otoczony borem sosnowym z enklawami lasu liściastego, jedynie od zachodu otwartą przestrzeń zamyka Nysa Łużycka.
W skład mokradeł wchodzą: torfowisko niskie, podmokłe łąki, suche łąki, pastwiska, nieużytki, zadrzewienia, zakrzewienia, cieki wodne i drogi polne.
Od ponad 20 lat Julian Lewandowski dokładnie opisuje ptasie i nie tylko ptasie życie na mokradłach.Powrót do treści | Wróć do menu głównego