Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Walne Zebranie Sprawozdawcze GTK

ARCHIWUM > Maj 2016

Walne Zebranie Sprawozdawcze
Gubińskiego Towarzystwa Kultury
z działalności za 2015r.
W dniu 20 maja 2016r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Gubińskiego Towarzystwa Kultury

Porządek zebrania:1.Otwarcie zebrania i powitanie gości

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza - protokolanta zebrania

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (pełniącej także rolę Komisji Wnioskowej)

5. Stwierdzenie ważności zebrania

6. Sprawozdania:

a) Sprawozdanie z działalności Zarządu GTK za 2015r.
b) Sprawozdanie finansowe skarbnika GTK za 2015r.
c) Sprawozdanie finansowe GTK zgodnie z Ustawą o Rachunkowości za 2015r.
d) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej GTK za 2015r.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Zatwierdzenie i przyjęcie sprawozdań - podjęcie uchwał:

a) Uchwała nr 1 - o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego i przeznaczeniu wyniku finansowgo

b) Uchwała nr 2 - o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Zarządu GTK za 2015r.

b) Uchwała nr 3 - o udzielenie absolutorium Zarządowi GTK

9. Sprawy różne

10. Zakończenie obrad

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego