Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Oddział Pedagogiczny

PRZEWODNIK

Oddział Pedagogiczny

Powstał na bazie Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Gubinie.

Dysponuje :

-c z y t e l n i ą z sześcioma miejscami do pracy dla czytelników;

-p r a c o w n i ą k o m p u t e r o w ą - cztery stanowiska oraz urządzenie wielofunkcyjne;

-
w y p o ż y c z a l n i ą.

Gromadzi księgozbiór z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii oraz nauk pokrewnych.

Prenumeruje ok. 30 tytułów czasopism pedagogicznych.

Prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.

Oddział swoją oferte kieruje do nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczych i innych.

Stan ksiegozbioru na dzień 31.03.2009 r.:

- wydawnictwa zwarte (książki i broszury)
14 944 wol.

- wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
1854 roczników

- zbiory specjalne
200 kaset i płyt

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego