Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Promocja książki Włodzimierza Rogowskiego

ARCHIWUM > Maj 2010

Promocja książki

Włodzimierza Rogowskiego

"Z historii Banku Spółdzielczego w Rzepinie i jego oddziałów(1947-2009)"


27 maja br. w Galerii "Ratusz" w Gubinie odbyła się promocja książki Włodzimierza Rogowskiego "Z historii Banku Spółdzielczego w Rzepinie i jego oddziałów (1947-2009)". Autor w przedmowie pisze: "W swoim opracowaniu przedstawiam, jak po drugiej wojnie światowej spółdzielczość bankowa tworzyła się i rozwijała na terenie miasta Gubina, Rzepina i Cybinki. Na podstawie dokumentów, protokołów z Zebrań Przedstawicieli i Walnych Zgromadzeń można prześledzić, jak w poszczególnych cezurach czasowych ulegały zmianie nazwy spółdzielczości bankowej, statuty i zadania stawiane przed bankami spółdzielczymi.
1 stycznia 1999 roku nastąpiło połączenie banków według ustawy Prawo Spółdzielcze i ustawy Prawo Bankowe. To wszystko było tworzone i realizowane przez osoby pracujące głównie w bankach spółdzielczych. Osoby te nie są anonimowe. Książkę tę chcę skierować do członków naszego banku, aby przybliżyć historię, trud i wysiłek ludzi pracujących dla rozwoju omawianej formy samorządności i aktywności ekonomicznej."
Spotkane uważam za bardzo udane. Czytelnicy nie zawiedli. Było dużo interesujących pytań do autora. Było mnóstwo kwiatów , podziękowań i gratulacji. A najważniejsze, że ze spotkania każdy z uczestników wyszedł z interesującą publikacją zaopatrzoną w autograf autora tejże.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego